Nové publikace nakladatelství Grada Publishing

Grada

knihy

V polovině roku 2009 E-Univerzita navázala spolupráci s největším tuzemským nakladatelství odborné literatury Grada Publishing, a.s. Důležitou součástí nakladatelské strategie, stejně tak jako E-Univerzity, je přinášet odborníkům a širší odborné veřejnosti aktuální znalosti a informace z oboru ošetřovatelství a jiných medicínských oborů a to v maximální odborné kvalitě, včas, v optimální formě a rychlé dostupnosti. Díky spolupráci s tímto nakladatelstvím Vás budeme pravidelně informovat o nových publikacích, které Grada Publishing, a.s. vydá. Tím budou studenti E-Univerzity kontinuálně informováni o aktuální nabídce odborných publikací Grady. Informace o nových odborných publikacích naleznete zde a dále v rubrice Novinky stránek.

Katalog Grada

 Nový katolog nakladatelství Grada Publishing, který vám přiblíží dostupné  a připravované odborné tituly naleznte zde.


Nově vydané publikace

nová publikaceBolest a jak s ní zacházet - Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory

Jedinečná kniha obsahující nejnovější poznatky o příčinách, průběhu a léčení bolesti přináší souborné informace o bolesti, o současných představách, o signálním významu bolesti i o chronické bolesti jako nemoci. Uvádí různé typy bolesti i to, jakým způsobem je lze léčit. Je určena pro bakalářské a magisterské studium nelékařských zdravotnických profesí, studenty středních a vyšších odborných škol, mohou ji ale využít i laici, sestry v domácí péči a mnozí další.

145×207, 184 stran, cena 299 Kč, 12,86 €, ISBN: 978-80-247-3012-7, kat. číslo 2405

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/bolest-a-jak-s-ni-zachazet_5680/?newsletter=1. Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz.

nová publikaceNespavost a jiné poruchy spánku - autor: Claudia Borzová a kolektiv

Kniha přináší kompletní přehled informací o spánkových poruchách. Vysvětluje, co jsou spánkové poruchy, jaké jsou jejich typy, příčiny, jak se klinicky projevují a jaké jsou způsoby a možnosti jejich diagnostiky a komplexní léčby. V publikaci jsou zdůrazněné zdravotní, společenské i ekonomické důsledky spánkových poruch s jejich případnými vlivy na celou společnost. Publikace je určená zejména studentům nelékařských zdravotnických oborů jako nezbytná publikace dotýkající se významné oblasti na pomezí zejména psychiatrie a neurologie. Publikaci doplňují kazuistiky s popisem případů, se kterými se zdravotník v běžné praxi denně setkává.

145×207, brožovaná vazba, 144 stran, cena 249 Kč, 10,71€, ISBN: 978-80-247-2978-7, kat. číslo 2401

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/nespavost-a-jine-poruchy-spanku_5790/. Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz.

nová publikaceMedicínsko-právní terminologie - Příručka pro právní praxi - Lubomír Vondráček, Vladimíra Dvořáková, Jan Vondráček

Zcela ojedinělá publikace známého autora je určena lékařům i právníkům, kteří se stále častěji potkávají a společně řeší problematické medicínsko-právní situace. Kniha jim pomůže vzájemně lépe komunikovat a vyhnout se nedorozuměním způsobeným odlišnostmi oborů a jejich základní terminologie, formuluje srozumitelně a jednoduše základní pojmy obou oborů, se kterými se mohou při své činnosti nejčastěji setkat a které patří k všeobecnému vzdělání všech absolventů obou vysokých škol.

145×207, brožovaná vazba, 104 stran, cena 249 Kč, 10,71 €, ISBN: 978-80-247-3151-3, kat. číslo 1651

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/medicinskopravni-terminologie_5954/. Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz.

nová publikaceFunkční anatomie - Autor: Ivan Dylevský

Publikace je koncipována jako moderní základní interdisciplinární morfologický text určený pro široký okruh studentů několika fakult a dalších škol. Její koncepce vychází z provázanosti struktury a funkce lidského těla a dovoluje hned na počátku studia chápat kauzalitu vývoje, stavby a funkčních projevů orgánových systémů. Text je strukturován tak, že dovoluje výběr poznatků určených i pro často velmi odlišné obory studia. Dvojbarevná publikace je doplněna 233 originálními obrázky 21 tabulkami.

168×240, pevná vazba, 544 stran, cena 795 Kč, 34,19 €, ISBN: 978-80-247-3240-4, kat. číslo 1655

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/funkcni-anatomie_6064/ . Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz .

nová publikaceZáklady lékařské fyziologie - Autor: Miloš Langmeier a kolektiv

Zcela moderně pojatá celobarevná učebnice fyziologie, která pro snadnější pochopení a zapamatování učiva obsahuje téměř 100 převážně barevných obrázků a 110 schémat a tabulek. Množství informací a jejich kvalitní zpracování činí z knihy základní učebnici zejména pro magisterský studijní obor zubní lékařství, všeobecné lékařství a pro bakalářské studijní programy ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika a adiktologie.

168×240, šitá vazba, 320 stran, cena 599 Kč, 25,76 €, ISBN: 978-80-247-2526-0, kat. číslo 1643

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/seznam/zaklady-lekarske-fyziologie_5217/ . Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz .

nová publikacePrávní minimum pro sestry - Příručka pro praxi - Autor: Lubomír Vondráček, Vlasta Wirthová

Zcela nová, moderní a ucelená příručka je vytvořena na základě nové legislativy a je určena sestrám, studentům i vyučujícím, kteří přicházejí do styku s nemocnými a jejich rodinami. Po přečtení knihy čtenáři získají orientaci v právních předpisech v oblasti zdravotnictví, najdou zde odpovědi na otázky týkající se jejich právní zodpovědnosti při výkonu povolání a budou znát své povinnosti, ale i svá práva.Právní problematika ve zdravotnictví a při ošetřování nemocného je velmi složitá. Je proto nutné, aby se sestra i ostatní členové ošetřovatelského týmu ve vlastním zájmu dobře orientovali v právních předpisech a znali nejen své povinnosti, ale také práva. Sestra je zodpovědná za několik věcí současně a velmi často je jí připisována také zodpovědnost i v situaci, kdy i při nejlepší vůli není možné, aby nemocného měla stále na očích - např.v případě propustky. Vysvětlení právní zodpovědnosti sestry při výkonu povolání poskytne čtenářům právě tato publikace. Kapitola o problematice kontaktu s médii, reakce sestry a její vystupování na veřejnosti je v této publikaci rozpracována podrobněji, jelikož může být v současné době řešení právních přestupků v této oblasti složité. Nová je kapitola o ochraně osobnosti sestry, která se zabývá právy sestry a její ochranou v případě protiprávního jednání nemocného nebo rodiny či spolupracovníků. Na tyto a další aktuální otázky dostanou čtenáři odpověď po přečtení Právního minima pro sestry.

145×207, brožovaná vazba, 96 stran, cena 159 Kč, 6,84 €, ISBN: 978-80-247-3132-2, kat. číslo 2411

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/pravni-minimum-pro-sestry_5953/ . Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz .

nová publikaceVýzkum v ošetřovatelství - Autor: Jana Kutnohorská

Učebnice k předmětu výzkum v ošetřovatelství je určena studentům oboru ošetřovatelství, nelékařských zdravotnických a sociálně-zdravotnických oborů, a to jak v České republice, tak na Slovensku. Po jejím prostudování budou informováni o teoretických poznatcích i praktickém využití výzkumu, např. při ověřování a kritickém hodnocení zavedených postupů i nových metod práce nebo při zkoušení moderních pomůcek. Metody výzkumu využijí při tvorbě absolventských, bakalářských a diplomových prací.

145×207, brožovaná vazba, 176 stran, cena 259 Kč, 11,14 €, ISBN: 978-80-247-2713-4, kat. číslo 1884

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/vyzkum-v-osetrovatelstvi_5433/ . Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz .

nová publikaceAtlas fyziologických regulací - autoři: Otomar Kittnar, Mikuláš Mlček

Atlas je pojat jako převážně obrazová učebnice s doprovodným shrnujícím textem, kde hlavním vysvětlujícím prvkem je schéma. Jednotlivá schémata popisují složité řídící obvody pomocí zjednodušených blokových zpětnovazebných obvodů, které napomáhají k pochopení regulačních pochodů v organizmu a které jsou zodpovědné za udržování stálého vnitřního prostředí organizmu. Dvojbarevná publikace s 329 schématy je určena studentům medicíny, popřípadě nelékařských zdravotnických oborů, ale pro svoji jednoduchost a vysokou didaktickou hodnotu je užitečná i v postgraduálním studiu.

Cílem knihy je jednoduše vysvětlit základní mechanizmy, které jsou za řídící pochody v našem těle zodpovědné. Druhým hlavním posláním knihy je zdůraznit a ve schématech zakotvit, že jednotlivé děje, které v organizmu probíhají, slouží jeho jednotě, udržují stálost jeho vnitřního prostředí a jsou nedílnou součástí integrovaného celku; tedy, že existuje významná jednota mezi všemi systémy organizmu.

Atlas obsahuje základní kapitoly fyziologie člověka s tím, že probírá hlavní regulační procesy, které jsou zodpovědné za řízení pochodů v daném orgánovém systému tak, aby fungoval ve prospěch aktuálních potřeb celého organizmu. Protože regulace jsou nesporným základem celé moderní fyziologie, představuje vlastně tato kniha učebnici fyziologie - ovšem s trochu jiným než popisným úhlem pohledu. Nejsou podrobně popisovány jednotlivé procesy, jak je tomu u klasické učebnice, ale jednoduchou obrazovou formou je zde vysvětleno, jak jsou řízeny.

168×240, šitá vazba, 320 stran, cena 699 Kč, 29,99 €, ISBN: 978-80-247-2722-6, kat. číslo 1648

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/atlas-fyziologickych-regulaci_5432/. Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz .

nová publikaceMikrobiologie - Pro studenty zdravotnických oborů - Autor: Jiří Schindler

Stručná učebnice zaměřená na studující, pro něž je klinická mikrobiologie součástí zdravotnického vzdělání. Vědomosti o vybraných druzích bakterií, virů, hub a parazitických prvoků mají napomáhat orientaci v mikrobiologii denní zdravotnické praxe. Kniha je určena studujícím bakalářského studia ošetřovatelství, nutričním terapeutům, studentům VOŠ, zdravotnických škol, přírodovědných oborů a gymnázií a asistentům hygienické služby. Je bohatě dokumentována tabulkami, grafy a fotografiemi.

145×207, brožovaná vazba, 216 stran, cena 269 Kč, 11,57 €, ISBN: 978-80-247-3170-4, kat. číslo 3036

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/podobor/nelekarske-zdravotnicke-obory/?show=13 . Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz .

Zdravotnická dokumentaceZdravotnická dokumentace v praxi - autor: Radek Policar

Příručka pro každodenní praxi všech zdravotnických zařízení v České republice se zabývá zdravotnickou dokumentací komplexním způsobem. Je vhodná i pro prvotní seznámení s touto otázkou studentů lékařských fakult či středních, vyšších a vysokých zdravotnických škol. Odpovědi na své dotazy o zdravotnické dokumentaci zde také naleznou manažeři zdravotnických zařízení, odborníci na elektronickou zdravotnickou dokumentaci či osoby pracující se zdravotnickou dokumentací při řešení stížností či žalob. Jedná se o komplexní pohled na tuto oblast, který plně reflektuje výrazné změny právní úpravy schválené na jaře 2007 s posledními aktualizacemi z roku 2009. Kniha nejenže splňuje požadavek na vysokou odbornost prezentovaných závěrů, ale je také psána srozumitelným jazykem s uvedením řady ilustrativních příkladů z praxe. Publikace, jejíž autor je právník působící ve zdravotnictví, je jednou z mála knih na našem trhu věnovaných této podstatné součásti poskytování zdravotní péče, která má též významný dopad v právní oblasti.

145×207, brožovaná vazba, 224 stran, cena 299 Kč, 12,86 €, ISBN: 978-80-247-2358-7, kat. číslo 3023

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/zdravotnicka-dokumentace-v-praxi_5023/. Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz.

Lékařská psychologieLékařská psychologie v praxi - autor: Jiří Beran a kolektiv

Psychologickým základem vztahu mezi lékařem (a ostatními členy multidisciplinárního týmu)  a pacientem je specifická vzájemná emoční vazba, která má být v zájmu obou stran pozitivně laděná a dostatečně silná. Vytvořit a udržovat takový vztah je velice náročným úkolem, kterému se nevyhýbají ani rizika nezdaru. Renomovaný český autor, doc. MUDr. Jiří Beran, CSc., předkládá proto návody, jak odstranit nedostatky, kterých se dopouští například v otázkách týkajících se informování pacientů o povaze zjištěných poruch zdraví, o zvolených léčebných postupech a průběhu nemoci apod. Radí, jak těmto nepříjemnostem předejít. V publikaci taktéž naleznete kapitoly zaměřené na komunikační dovednosti, popis problémových situací mezi zdravotníkem a pacientem, psychologické aspekty péče o onkologické pacienty a mnoho dalších užitečných informací.

144X207, brožovaná vazba, 144 stran, cena 229 Kč, 9,85 €, ISBN: 978-80-247-1125-6, kat. číslo 1959

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/seznam/lekarska-psychologie-v-praxi_3611/. Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz.

Sestra a stresSestra a stres - Příručka pro duševní pohodu - Autor: Jaro Křivohlavý

Knížka se snaží odpovědět na otázky, jak zvládat stresové okamžiky, a nabízí řešení tísnivých životních situací z pohledu psychologa. Poskytuje řadu podnětů a rad, jak zvládat těžkosti a každodenní povinnosti, co dělat a čeho se naopak vyvarovat. Zabývá se i psychologií zdraví a kvalitou života. Je určena sestrám a pracovníkům nelékařských oborů. Autor v knize zúročuje i své - již více než 50leté - zkušenosti práce v psychologii a současně více než 30 let praxe v oblasti zdravotnictví.

145×207, brožovaná vazba, 128 stran, cena 179 Kč, 7,70 €, ISBN: 978-80-247-3149-0, kat. číslo 2414

Publikace si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/sestra-a-stres_5981/. Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz.

Nová publikace GradaChorobné znaky a příznaky - autor: Karel Lukáš, Aleš Žák a kolektiv

Základem knihy je idea: "Znaky a příznaky jsou stavebními kameny diagnózy!"

Autoři - zkušení vysokoškolští učitelé a lékaři 1. LF UK v Praze - ve své knize zpracovali 76 vybraných znaků, příznaků a některých důležitých laboratorních ukazatelů. Hesla jsou řazena abecedně, počínaje ascitem přes nauzeu a zvracení až po zvětšení mízních uzlin. Každé heslo má následující strukturu: definice, klasifikace, patofyziologie, výskyt, klinika, diagnóza, diferenciální diagnóza a základní použitá léčba.

160×240, pevná vazba, 520 stran, cena 699 Kč, 29,99 €, ISBN: 978-80-247-2764-6, kat. číslo 1559

Publikace si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada Publishing zde: http://www.grada.cz/katalog/kniha/chorobne-znaky-a-priznaky_5398/. Další informace o odborných titulech nakladatelství můžete získat přímo na stránkách nakladatelství: www.grada.cz.

GradaHlavní symptomy v medicíně -  autor: Annemarie Hehlmann.

Publikace přináší v přehledné, didaktické a praktické podobě informace zejména o nejdůležitějších příčinách symptomů a jejich rozbor, důležité pokyny a rady pro jednotlivá fyzikální vyšetření, upozornění, které anamnestické dotazy a údaje je nezbytné získat u jednotlivých symptomů. Obsahuje také mnoho praktických tipů a upozornění na klasické chyby při diagnostice. Dvojbarevná publikace v praktickém formátu je doplněna 53 tabulkami a 12 obráz ky.

137×207, šitá vazba, 464 stran, cena 690 Kč, 29,67 €, ISBN: 978-80-247-2612-0, kat. číslo 1100

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: www.grada.cz .

 

PsychologiePsychologie 1. díl - autor Jarmila Kelnarová, Eva Matějková

Učebnice psychologie je zaměřená na požadavky tohoto předmětu kladené na studenty zdravotnických oborů. Podává teoretický výklad obecné psychologie, seznamuje s metodologií a praktickým využitím poznatků v praxi, s psychickými jevy - procesy a stavy. V další části se zabývá vývojovou psychologii, základy pedagogiky a základy sociální psychologie.

Po prostudování budou studenti schopni splnit požadavky ke klasifikaci z tohoto předmětu, získají kvalitní základ pro mezipředmětové vztahy a budou připraveni navázat svými znalostmi na psychologii osobnosti, sociální a zdravotnickou psychologii.

145×207, brožovaná vazba, 184 stran, cena 249 Kč, 10,71 €, ISBN: 978-80-247-3270-1, kat. číslo 2426

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/katalog/kniha/psychologie-1dil_6103/ .

GradaOšetřovatelství v chirurgi I. - autor: Lenka Slezáková a kol.

Publikace je moderní a dlouho očekávanou učebnice ošetřovatelství, která je zaměřená na chirurgickou ošetřovatelskou problematiku. Obsahuje základy chirurgie a dále zpracovává problematiku ošetřovatelství v traumatologii, kardiochirurgii, chirurgii krku, hrudníku, štítné žlázy, prsu, chirurgii gastrointestinálního traktu. Knihu doplňuje obrazová příloha a množství kreseb a schémat v textu. Učebnice splňuje požadavky praxe a bude nejen důležitou učební pomůckou při výuce ošetřovatelství v klinických oborech, ale i vhodným informačním zdrojem pro sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky z praxe.

168×240, brožovaná vazba, 268 stran, cena 269 Kč, 11,57 €, ISBN: 978-80-247-3129-2, kat. číslo 2409

Publikaci si budete moci objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/katalog/kniha/osetrovatelstvi-v-chirurgii-i_5951/.

GradaZásady edukace v ošetřovatelské praxi - autor: Petra Juřeníková

Publikace seznamuje čtenáře s nutnými vědomostmi a dovednostmi pro efektivní edukaci a na praktických ukázkách ilustruje možnosti a způsoby edukace - jedné ze základních povinností a každodenních profesionálních činností zdravotnických pracovníků, která významným způsobem ovlivňuje komfort pacientů a kvalitu poskytované péče. Kniha je určena nejen sestrám a studentům ošetřovatelství, ale i dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

145×207, brožovaná vazba, 80 stran, cena 139 Kč, 5,98 €, ISBN: 978-80-247-2171-2, kat. číslo 1875

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/katalog/kniha/zasady-edukace-v-osetrovatelske-praxi_4726/.

GradaOšetřovatelství v chirurgii II - autor: Lenka Slezáková a kolektiv

Dlouho očekávaná učebnice ošetřovatelství zpracovávající chirurgickou problematiku se zaměřuje na ošetřování nemocného z pohledu sestry, s využitím ošetřovatelského procesu a jeho jednotlivých fází. Zahrnuje problematiku náhlých příhod břišních a oborů urologie, ortopedie, transplantologie, neurochirurgie a onkologie. Kniha navazuje na Ošetřovatelství v chirurgii I, společně tak tvoří moderní soubor učebnic vhodných pro výuku tohoto předmětu.

Věříme, že publikace bude vhodným informačním zdrojem nejen pro studenty oboru ošetřovatelství, ale i pro nelékařské zdravotnické pracovníky z praxe.

168×240, brožovaná vazba, 308 stran, cena 319 Kč, 13,72 €, ISBN: 978-80-247-3130-8, kat. číslo 2410

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/katalog/kniha/osetrovatelstvi-v-chirurgii-ii_5952/.

GradaTechnika masáže v rehabilitaci - autor: Ulrich Strock

Klasická masáž patří k nejstarším léčebným prostředkům a je pevnou součástí moderní fyzioterapie. V překladu již 19. vydání vynikající učebnice "Technik der Massage", kterou vydalo nakladatelství Thieme Verlag, najdete všechny potřebné informace. Dvojbarevná učebnice je doplněná 208 obrázky, mnoha přehlednými tabulkami a slovníčkem, čtenář v ní nalezne i kontrolní otázky. Kniha se tak hodí jak pro základní výuku, tak i pro další vzdělávání.

168×240, brožovaná vazba, 192 stran, cena 490 Kč, 20,99 €, ISBN: 978-80-247-2663-2, kat. číslo 1330

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/katalog/kniha/technika-masaze-v-rehabilitaci_5399/.

Ošetřovatelství - internaOšetřovatelství - interna - pracovní sešit 1. díl, autor:  Taťána Filipová

Pracovní sešit doplňuje učebnici Ošetřovatelství I a slouží k procvičení látky probrané ve 3. ročníku SZŠ. Je to moderní učební pomůcka podporující individuální schopnosti studenta učit se a dál rozvíjet svoje znalosti. Slouží k podpoře samostudia, aktivního vyhledávání nových informací, procvičení a upevnění získaných znalostí. Pro vyučující je zajímavou učební pomůckou, která umožňuje vést vyučovací hodinu podle moderních výukových metod a zjednodušuje možnost kontroly samostatné práce žáka.

205×295, brožovaná vazba, 104 stran, cena 159 Kč, 6,84 €, ISBN: 978-80-247-3211-4, kat. číslo 2421

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/katalog/kniha/osetrovatelstvi-interna_6057/.

GeriatrieGeriatrie od A do Z pro sestry - autor: Schuler Matthias, Oster Peter

Ojedinělá publikace z oboru geriatrie je koncipována formou abecedně řazených hesel. Postihuje hlavní problémy, onemocnění a hodnotící techniky používané v práci se starými lidmi. Čtenář získá přehled o průběhu chorob u starého člověka a o problémech, které mohou péči o geriatrického pacienta doprovázet. Hodnotící techniky slouží k posouzení fyzického a psychického stavu nemocného i jeho změn v průběhu hospitalizace nebo pobytu v nemocnici nebo v zařízení sociální péče a k zvýšení informovanosti personálu.

167X240, brožovaná vazba, 336 stran, cena 449 Kč, 19,31 €, ISBN: 978-80-247-3013-4, kat. číslo 2406

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/geriatrie-od-a-do-z-pro-sestry_5821/seznam/katalog/.

PilatesPilates pro rehabilitaci - autor: Blahušová Eva

Kniha známé propagátorky Pilates a autorky již šesté publikace o této metodě je tentokrát určena všem, kteří chtějí cvičit pro zdraví, využít ji však mohou také fyzioterapeuti a trenéři, kteří zde naleznou užitečné tipy na rehabilitační cvičení. Na základě mnoha odborných publikací a článků autorka vytvořila soubor cviků, jimiž je aplikována Pilatesova metoda cvičení na svalově kosterní problémy způsobené současným životním stylem. Na českém trhu je mnoho publikací vycházejících s tradiční Pilatesovy metody, ale současné výzkumy ukazují, že ne všechny cviky a principy jsou vhodné pro každého. Tato kniha je určena především osobám s běžnými zdravotními problémy - se zvětšenou hrudní kyfózou, zvětšenou bederní a krční lordózou, osteoporózou, a přináší návody a sestavy i pro maminky po porodu a sportovce, kteří se chtějí rychle a bezpečně vrátit po zranění do tréninku.

167X240, brožovaná vazba, 192 stran, cena 198 Kč, 8,51 €, ISBN: 978-80-247-3307-4, kat. číslo 6968

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/pilates-pro-rehabilitaci_6145/kniha/katalog/.

FarmakoterapieFarmakoterapie vnitřních nemocí - 4. zcela přepracované a doplněné vydání, autor: Marek Josef a kolektiv

Již čtvrté, přepracované a doplněné vydání mimořádně úspěšné publikace se všemi potřebnými informacemi z farmakoterapie je určeno pro lékaře všech odborností. Informace v publikaci naleznou ale také farmaceuti, lékárníci a studenti. Rychlý vývoj nových léků, léčebných postupů a rozvoj evidence based medicine vyžadoval od početného kolektivu autorů pod vedením editora prof. MUDr. Josefa Marka, DrSc. velké úsilí.

Minulá vydání získala několik významných ocenění odborných společností.

195×252, pevná vazba, 616 stran, cena 1190 Kč, 51,17 €, ISBN: 978-80-247-2639-7, kat. číslo 2300

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/farmakoterapie-vnitrnich-nemoci_5377/seznam/katalog/.

Výchova ke zdravíVýchova ke zdraví - vybrané kapitoly, autoři: Čeledová Libuše, Čevela Rostislav

Publikace obsahuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví a z oblasti sociálního zabezpečení a sociální péče. Přináší informace o zdraví jako celku a zohledňuje současné vědecké poznatky a trendy dalšího vývoje zdravotní a sociální péče. Jednotlivé kapitoly svým obsahem a zpracováním odpovídají studijním požadavkům oborů ošetřovatelství, sociálně zdravotnické oblasti a pedagogiky.

144X207, brožovaná vazba, 128 stran, cena 199 Kč, 8,56 €, ISBN: 978-80-247-3213-8, kat. číslo 1653

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/vychova-ke-zdravi_6055/kniha/katalog/.

Komunikace se senioryKomunikace se seniory - autor: A. Pokorná

Publikace se zabývá problematikou komunikace a dalšími interakcemi se seniory. Stěžejním tématem je identifikace účinných technik a postupů pro navázání komunikace se seniory v institucích a v domácím prostředí. Speciální pozornost je věnována ageismu a jeho dopadu na vnímání stáří ve společnosti, na prožívání seniorů, na fyziologické změny související s dlouhověkostí a s rizikem kognitivní manipulace. Kniha vychází z tuzemských i zahraničních empirických studií.

144X207, brožovaná vazba, 160 stran, cena 199 Kč, 8,56 €, ISBN: 978-80-247-3271-8, kat. číslo 2427

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/komunikace-se-seniory_6102/kniha/katalog/.

NANDANANDA - ošetřovatelské diagnózy, Definice a klasifikace 2009 - 2011

Grada Publishing přináší na knižní trh první oficiální překlad aktuálního originálu ošetřovatelských diagnóz NANDA s doplněným počtem ošetřovatelských diagnóz. Publikace bude na český trh uvedena v nejbližších dnech pod názvem "NANDA - ošetřovatelské diagnózy, Definice a klasifikace 2009 - 2011".

Na rozdíl od Kapesního průvodce zdravotní sestry či Ošetřovatelských diagnóz v NANDA doménách obsahuje doplněný výčet ošetřovatelských diagnóz, neupravuje terminologii podle českých specifik a není překladem, který by byl překladateli doplňován a pozměňován. Kniha je potřebnou pomůckou pro studenty a vyučující oboru ošetřovatelství a porodní asistence, ale i pro vlastní odbornou praxi.

160×240, šitá vazba, 480 stran, cena 499 Kč, 21,46 €, ISBN: 978-80-247-3423-1, kat. číslo 2437

 

Publikaci si lze objednat z elektronického katalogu přímo na webových stránkách Grada: http://www.grada.cz/nanda-osetrovatelske-diagnozy_6271/seznam/katalog/.

 

Nakladatelství Grada Publishing, a.s. má ve svém portfoliu řadu odborných publikací, věnující se ošetřovatelství. Některé (níže uvedené publikace) byly aktualizovány  či dotištěny. Níže uvádíme novinky a dotisky, které právě vycházejí.

Ošetřovatelství pro ZA - I. roč. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty - 1. ročník - autoři: Kelnarová Jarmila, Cahová Martina, Křesťanová Iva, Křiváková Marcela, Kovářová Zdeňka

Moderní základní učebnice ošetřovatelských postupů a témat z předmětu Ošetřovatelství pro žáky oboru zdravotnický asistent. Po prostudování budou studenti schopni plnit studijní povinnosti v tomto stěžejním předmětu a získají vědomosti důležité pro další studium a praktickou výuku. Titul obsahuje témata, která jsou studentům 1. ročníku vyložena - např. ošetřovatelský proces, vývoj ošetřovatelství a vzdělávání zdravotnických pracovníků a další. Obsahuje pracovní postupy u základních postupů - např. dezinfekce, úprava lůžka, hygienická péče o pacienta. Učebnice bude doplněna pracovním sešitem, kde mohou studenti využít a zopakovat vědomosti získané díky této publikaci a rozvíjet kritické myšlení tolik potřebné pro práci zdravotnických pracovníků.

144X207, brožovaná vazba, barevná příloha, 244 stran, 269 Kč, 13,18 €, ISBN: 978-80-247-2830-8, kat. číslo 1891

Publikaci si lze objednat i online, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-pro-zdravotnicke-asistenty-1-rocnik_5601/seznam/katalog/

Ošetřovatelství pro ZA I - internaOšetřovatelství pro zdravotnické asistenty I - Interna, autor: Slezáková Lenka a kolektiv

Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem tohoto prvního dílu dvoudílné učebnice je ošetřovatelství ve vnitřním lékařství. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči.

167X240, brožovaná vazba, 196 stran, cena 199 Kč, 9,89 €, ISBN: 978-80-247-1775-3, kat. číslo 1856

Publikaci si lze objednat i online, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-pro-zdravotnicke-asistenty-i_4304/seznam/katalog/

Ošetřovatelství pro ZA II - pediatrie, internaOšetřovatelství pro zdravotnické asistenty II - pediatrie, chirurgie, autor: Slezáková Lenka a kolektiv

Kniha je určena především studentům a vyučujícím SZŠ obor zdravotnický asistent a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této druhé části dvoudílné učebnice je ošetřovatelství v chirurgii a pediatrii. Studenti po prostudování knihy prokáží znalost základních teoretických poznatků o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů. Nabytí těchto vědomostí jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči.

167X240, brožovaná vazba, 204 stran, cena 239 Kč, 11,88 €, ISBN: 978-80-247-2040-1, kat. číslo 1862

Publikaci si lze objednat i online, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-pro-zdravotnicke-asistenty-ii_4596/kniha/katalog/listovani-google/

Kapitoly z ošetřovatelské péče II - aktualizované vydáníKapitoly z ošetřovatelské péče II - aktualizované a doplněné vydání, autoři: Mikšová Zdeňka, Froňková Marie, Zajíčková Marie

Publikace je určena všem studentkám ošetřovatelství na vyšších odborných, vysokých i středních zdravotnických školách, postkvalifikačních studiích, ale i sestrám v praxi, které si chtějí osvěžit své vědomosti. Jde o druhý díl základní učebnice pro předmět ošetřovatelské postupy. Kniha naučí studentky používat ošetřovatelský proces při provádění výkonů, které musejí znát. Autorky mají dlouholeté zkušenosti s výukou ošetřovatelství nejen na střední a vyšší odborné škole, ale i na vyšších stupních studia. Kniha vyšla s podporou Nemocnice Na Homolce.

167X240, brožovaná vazba, 176 stran, cena 199 Kč, 9,89 €, ISBN: 978-80-247-1443-1, kat. číslo 1826

Publikaci si lze objednat i online, zde: http://www.grada.cz/kapitoly-z-osetrovatelske-pece-ii_3956/seznam/katalog/

Výchova ke zdraví pro SZŠVýchova ke zdraví pro střední zdravotnické školy, autoři: Čevela Rostislav, Čeledová Libuše, Dolanský Hynek

Základní učebnice pro předmět Veřejné zdravotnictví a výchova ke zdraví. Přináší poznatky z oblasti zdraví, metod výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, rizikových faktorů, ekologie a programů podpory zdraví. Poskytuje přehled o základech podpory a udržování zdraví, o rizikových faktorech vzniku onemocnění a zároveň učí studenty orientovat se v záplavě současných informací o zdraví a zdravotnictví.

144X207, brožovaná vazba, 112 stran, cena 129 Kč, 6,57 €, ISBN: 978-80-247-2860-5, kat. číslo 1898

Publikaci si lze objednat i online, zde: http://www.grada.cz/vychova-ke-zdravi-pro-stredni-zdravotnicke-skoly_5637/seznam/katalog/

Grada - Pečovatelství I. Pečovatelství 1. díl, učebnice pro obor sociální péče - pečovatelská činnost - autor: Mlýnková Jana

Moderní, přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální péče - pečovatelská činnost, zpracovaná podle témat probíraných v předmětu pečovatelství. Žáci (ale i profesionálové z praxe) zde najdou nejen teoretické informace a návody k praktickým postupům, ale také cvičení rozvíjející schopnost samostudia a podporující žákovu kreativitu a kritické myšlení. Publikace bude vhodnou učební pomůckou i pro pracovníky, kteří se chtějí pečovatelské činnosti věnovat a chybí jim informace o jednotlivých postupech v péči o klienta v zařízeních sociální péče nebo v domácím prostředí.

144X207, brožovaná vazba, 276 stran, cena 289 Kč, 12,43 €, ISBN: 978-80-247-3184-1, kat. číslo 2418

Publikaci je možné si objednat on-line přímo na webových stránkách nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/pecovatelstvi-1-dil_6027/kniha/katalog/.

Lokální ošetřování ran Lokální ošetřování ran a defektů na kůži - autor: Irena Pejznochová

Kniha je vhodným studijním materiálem a praktickým pomocníkem v péči o nemocné s chronickými, nehojícími se ranami. Po jejím prostudování se budou studenti ošetřovatelství lépe orientovat v možnostech léčby a ošetřování chronických defektů a ran na kůži a budou lépe edukovat nemocné s těmito kožními lézemi. Zmíněné postupy poslouží také personálu ve zdravotnických zařízeních, v primární i domácí péči a v zařízeních sociální péče. Kniha shrnuje poznatky v péči o rány způsobem, který odpovídá moderním trendům.

144X207, brožovaná vazba, 80 stran, cena 139 Kč, 5,98 €, ISBN: 978-80-247-2682-3, kat. číslo 1819

Publikaci si můžete objednat on-line přímo na webových stránkách nakladatelství: zde - http://www.grada.cz/lokalni-osetrovani-ran-a-defektu-na-kuzi_5392/kniha/katalog

Sestra a pacient c paliativní péči Sestra a pacient v paliativní péči - autor: Monika Marková

Publikace otevírá nový pohled na práci sester a ostatních pracovníků v paliativní péči. Zabývá se, zcela záměrně, na prvním místě sestrou, jejími osobnostními předpoklady, zralostí, profesním růstem, nutností pravidelné reflexe vlastní práce, zakotveností v týmu. V části zaměřené na cíle paliativního ošetřovatelství věnuje vedle důležitých somatických témat pozornost také sociálním, psychologickým a duchovním aspektům umírání.

14×21 cm | 128 stran | 978-80-247-3171-1 | Katalog. č.: 2416

Publikaci si můžete objednat online přímo zde:  http://www.grada.cz/sestra-a-pacient-v-paliativni-peci_6000/kniha/katalog/

Komunikace s dětským pacientemKomunikace s dětským pacientem - autor: Ilona Plevová, Renata Slowik

 Kniha se zabývá problematikou komunikace se zdravým i nemocným dítětem ve všech jeho vývojových obdobích. Je zaměřena na specifika komunikace s dětským pacientem při výskytu různorodých onemocnění a postižení. Zatím ještě nebyla zpracována problematika komunikace s dítětem v tak komplexní podobě. Kniha je určena zdravotnickým pracovníkům pečujícím o dětské pacienty, ale je přínosná pro rodič nemocných dětí a také je možno ji považovat za zdroj učebních opor pro vyučující předmětu komunikace.

14×21 cm | 256 stran | 978-80-247-2968-8 | Katalog. č.: 2400

Publikaci si můžete objednat online zde: http://www.grada.cz/komunikace-s-detskym-pacientem_5772/kniha/katalog/?newsletter=1

Ošetřovatelství v pediatriiOšetřovatelství v pediatrii - autor: Slezáková Lenka a kolektiv

Publikace metodicky navazuje na knihu Základní ošetřovatelská péče v pediatrii a je další z učebnic ošetřovatelství v klinických oborech. Obsahuje kapitoly s problematikou onemocnění kardiovaskulárního systému, urogenitálního traktu, CNS, krvetvorby, dýchacích cest, zažívacího traktu a endokrinního systému. Součástí publikace jsou prvky ošetřovatelského procesu. Knihu doplňují ošetřovatelské kazuistiky a jejich rozbor z hlediska ošetřovatelských diagnóz. Takto zpracovaná publikace je ojedinělou na našem trhu.

167X240, brožovaná vazba, 292 stran, cena 319 Kč, 13,72 €, ISBN: 978-80-247-3286-2, kat. číslo 2429

Publikaci je možno objednat online, přímo v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-v-pediatrii_6127/kniha/katalog/

Vojtův princip Vojtův princip - autoři: Vojta Václav, Peters Annegret

V polovině 20. století vypracoval Václav Vojta na základě pozorování změny spasticity při manipulaci s dítětem školního věku s infantilní spastickou diparézou terapeutický koncept - reflexní lokomoci. Léčba reflexní lokomocí představuje možnost zabránit vývoji infantilní cerebrální parézy a její fixaci hlavně u "ohrožených kojenců", kteří ještě spasticitu viditelně neprokazují, a je dnes neodmyslitelnou součástí moderní fyzioterapie v neurologii, ortopedii, chirurgii jak u dětských, tak u dospělých pacientů.

167X240, brožovaná vazba, 200 stran, cena 495 Kč, 21,29 €, ISBN: 978-80-247-2710-3, kat. číslo 1331

Publikaci je možno objednat online, přímo v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/vojtuv-princip_5454/kniha/katalog/

Nakladatelství Grada přináší další dvě skvělé publikace pro NLZP a pracovníky v sociálních službách. Nově budou na knižním trhu dostupnou publikace „Stomie“ a „Pečovatelství 2. díl“.

Publikace GradaStomie - autor: Zachová Veronika a kolektiv

Jediná ucelená publikace na našem trhu pro sestry, které pečují o pacienty se stomií. Obsahuje přehledné informace o historii, stomických pomůckách, operacích končících stomií, o problémech, které stomiky provázejí. Obsahuje odpovědi na otázky sester, které pečují nejen o potřeby stomiků, ale také zodpovídají dotazy pacientů a jejich příbuzných a poskytují jim psychickou podporu ve složitých situacích. Publikaci doplňují kazuistiky a slovo stomika, který problematiku vnímá z jiného pohledu.

144X207, brožovaná vazba, 232 stran, cena 259 Kč, 11,14 €, ISBN: 978-80-247-3256-5, kat. číslo 2425

Publikaci lze objednat online na e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/stomie_6083/kniha/katalog/

publikace GradaPečovatelství 2. díl, učebnice pro obor sociální péče - pečovatelská činnost - autor: Mlýnková Jana

Moderní přehledná učebnice pečovatelství pro žáky středních sociálních škol oboru sociální péče - pečovatelská činnost zpracovává témata probíraná v předmětu pečovatelství, poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Druhý díl je již specificky zaměřen, předkládá informace, jak pečovat o klienty s určitým handicapem.

144X207, brožovaná vazba, 324 stran, cena 339 Kč, 14,58 €, ISBN: 978-80-247-3185-8, kat. číslo 2419

Publikaci lze objednat online na e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/pecovatelstvi-2-dil_6028/kniha/katalog/

Publikace Grada Spektrum poruch příjmu potravy - Interdisciplinární přístup- autor: Papežová Hana

Kniha je výsledkem dlouhodobé klinické a výzkumné práce editorky, vynikající české odbornice na poruchy příjmu potravy, a spolupracujících odborníků, především lékařů a psychologů. Cílem je seznámit odborníky s komplexní problematikou poruch potravy, s klinicky ověřenými postupy, se standardy léčby a s dalšími možnostmi a úskalími v každodenní praxi. Zaměřuje se na nově zaváděné terapeutické přístupy a technologie v léčbě i prevenci, klade důraz na využití nových technologií ke zmírnění společenského tlaku na štíhlost a na vytvoření podpůrných programů pro pacienty i pro jejich rodinné příslušníky. Jednotlivé kapitoly mapují vztah poruch příjmu potravy k příslušnému oboru (gynekologii, stomatologii, neurologii...). Publikace je určena odborné veřejnosti, psychiatrům, psychologům, obezitologům, pediatrům, gynekologům, praktickým lékařům, stomatologům, ale také pedagogům, sociologům a studentům těchto oborů a v neposlední řadě i informovaným laikům z řad veřejnosti.

167X240, pevná vazba, barevná příloha, 432 stran, cena 539 Kč, 23,18 €, ISBN: 978-80-247-2425-6, kat. číslo 2138

Objenat lze přímo v e-shopu nakladatelství Grada - zde: http://www.grada.cz/lekar-a-pravo_6541/kniha/katalog/

publikace GradaOšetřovatelství v gynekologii a porodnictví - autor: Slezáková Lenka a kolektiv

Učebnice ošetřovatelství zaměřená na problematiku gynekologie a porodnictví doplňuje řadu učebnic ošetřovatelství pro klinické obory. Zpracovává problematiku vyšetřovacích metod v gynekologii a porodnictví, sexuálně přenosných nemocí, nádorů v gynekologii, akutních stavů, neplodnosti, inkontinence moči, vedení fyziologického porodu, patologického těhotenství a šestinedělí. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou věnovanou nejen vyšetřovacím metodám a porodu, ale také bezpečnosti těhotných žen.

168×240, brožovaná vazba, 280 stran, cena 299 Kč, 12,86 €, ISBN: 978-80-247-3373-9, kat. číslo 2432

Objenat lze přímo v e-shopu nakladatelství Grada - zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-v-gynekologii-a-porodnictvi_6209/kniha/katalog/

publikace Grady Lékař a právo - Praktická příručka pro lékaře a zdravotníky - autor: Mach Jan

Kniha "Lékař a právo" není teoretickým právnickým dílem, ale příručkou obsahující věcné praktické údaje, které by měl znát každý lékař i jiný samostatně pracující zdravotník. Obsahuje informace o právních aspektech lékařského a zdravotnického povolání, se kterými se lékaři a zdravotníci setkávají. Kromě informací obsahuje kniha cenné a praktické rady, jak se vyvarovat právních problémů, ale i jak si počínat, pokud se lékař nebo zdravotník ocitne v situaci, kterou je nutno řešit právními prostředky.

144X207, pevná vazba, 320 stran, cena 349 Kč, 14,99 €, ISBN: 978-80-247-3683-9, kat. číslo 3058

Objenat lze přímo v e-shopu nakladatelství Grada - zde: http://www.grada.cz/lekar-a-pravo_6541/kniha/katalog

Péče o seniory Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních - autor: Eva Malíková

Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku péče o uživatele služeb - seniory v pobytových sociálních zařízeních. Seznamuje čtenáře s nejčastějšími a problémovými situacemi, které zde vznikají, a s doporučením k jejich řešení. Kniha je určena jako odborná příručka pro nelékařské zdravotnické a sociální pracovníky a pro management v pobytových sociálních zařízeních, dále pro pracovníky v sociálních službách, příbuzné seniorů a studenty nelékařských zdravotnických a sociálních oborů.

167X240, šitá vazba, 328 stran, cena 349 Kč, 14,99 €, ISBN: 978-80-247-3148-3, kat. číslo 2413

Publikaci si může objednat on-line přímo na webových stránkách Grady, zde: http://www.grada.cz/pece-o-seniory-v-pobytovych-socialnich-zarizenich_5982/kniha/katalog/

publikace GradaLogopedie v ošetřovatelské praxi - autor: Ilona Kejklíčková

Kniha zasvětí čtenáře do problematiky logopedie v ošetřovatelství - text je v prvé řadě zaměřen na potřeby zdravotnických pracovníků. V tomto smyslu jde o první učebnici tohoto typu u nás. Zdůrazněny jsou ty části logopedie, které se v běžné ošetřovatelské praxi mohou vyskytnout. Věnuje se například poruchám řeči, se kterými se zdravotníci setkávají u pacientů všech věkových skupin, a zásadám komunikace s jedincem, trpícím poruchami řeči. Závěr publikace je věnován logopedickému přístupu ke starším osobám. Autorka, která je klinickou logopedkou, teoretickou část výkladu doplnila řadou rad ze své dlouholeté praxe. Publikaci ocení nejen zdravotní sestry, gerontologové, kliničtí logopedové, psychologové, ale i studenti příslušných oborů.

144X207, brožovaná vazba, 128 stran, cena 189 Kč, 8,13 €, ISBN: 978-80-247-2835-3, kat. číslo 2161

Publikaci si můžete objednat online zde: http://www.grada.cz/logopedie-v-osetrovatelske-praxi_5605/kniha/katalog/

GradaOšetřovatelství ve vybraných oborech - Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie - autor: Iva Nováková.

Učebnice podává stručný přehled specifické problematiky ošetřovatelské péče v dermatovenerologii, oftalmologii, otorinolaryngologii a stomatologii a snaží se zpřístupnit přijatelnou formou poznatky a informace z těchto oborů. Každý z celků je členěn na část obecnou a speciální, která je doplněna kazuistikami. Publikace je určena studentům oboru ošetřovatelství jako učebnice pro předmět vybrané obory v ošetřovatelství, ale může být užitečným zdrojem informací i pro studenty vyšších odborných škol zdravotnických a pro zdravotnickou odbornou veřejnost.

144X207, brožovaná vazba, 240 stran, cena 269 Kč, 11,57 €, ISBN: 978-80-247-3422-4, kat. číslo 2436

Publikaci si můžete objednat online na web stránkách Grady zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-ve-vybranych-oborech_6244/kniha/katalog/

Nová publikace GradaLidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu - autor: Marie Šamánková a kol.  

Publikace zpracovává téma lidských potřeb ve zdraví a v nemoci, snaží se o propojení teoretických poznatků z této oblasti s jejich využitím v ošetřovatelském procesu. Zabývá se vybranými teoriemi potřeb, pojetím potřeb ve zdraví, v krizi i v nemoci. Blíže se zaměřuje na potřeby nemocných v intenzivní péči, při náhlém pohybovém poškození nebo somaticky vážně nemocných dětí. Neopomíjí ani problematiku potřeb rodinných příslušníků nemocných. Kniha je určena pro studenty i poskytovatele ošetřovatelské péče.

144X207, brožovaná vazba, 136 stran, cena 189 Kč, 8,13 €, ISBN: 978-80-247-3223-7, kat. číslo 2423

Nová publikace od Grady Chirurgická propedeutika - autor: Miroslav Zeman, Zdeněk Krška a kolektiv 

Zcela přepracované a doplněné vydání známé publikace osvědčených autorů 1. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, která se v předchozích vydáních stala skutečným pojmem a bestselerem. Svým obsahem přináší to, co bývá v učebnicích shrnuto pod pojmem OBECNÁ CHIRURGIE (symptomatologie chirurgických onemocnění, základy první předlékařské i lékařské pomoci, pravidla asepse a antisepse, základy místního a celkového znecitlivění atd.). Je cílena jako učebnice, ale stává se nepostradatelnou nejen pro každého chirurga, přínosem bude jistě i mnohým nelékařským zdravotnickým pracovníkům.

167X240, šitá vazba, 512 stran, cena 549 Kč, 23,61 €, ISBN: 978-80-247-3770-6, kat. číslo 1580

Publikaci si lze objednat přímo na webových stránkách nakladatelství Grada v on-line katalogu, zde: http://www.grada.cz/chirurgicka-propedeutika_6613/kniha/katalog/.

Nová publikace GradyPečovatelská služba a individuální plánování - praktický průvodce - autor: Marcela Hauke.

Kniha je určena především zaměstnancům v pečovatelských službách (pečovatelkám, sociálním pracovníkům, metodikům kvality, manažerům, ale přínosem může být i pro sestry a ostatní zdravotníky, kteří zde pracují), ale i v dalších příbuzných službách (např. osobní asistenci). Kniha je praktickým průvodcem, podle kterého je možné individuálně plánovat postup a práci s uživateli péče. Podrobně popisuje standard č. 3 (Jednání se zájemcem), standard č. 4 (Smlouva o poskytování služby), standard č. 5 (Individuální plánování), ale zmiňuje i další standardy související s individuálním plánováním péče.

144X207, brožovaná vazba, 136 stran, cena 159 Kč, 6,84 €, ISBN: 978-80-247-3849-9, kat. číslo 2467

Publikaci bude možné objednat přímo v e-shopu Grady, zde: http://www.grada.cz/pecovatelska-sluzba-a-individualni-planovani_6715/kniha/katalog/

Angličtina pro fyzioterapeuty - autor: Helena Gogelová

Na českém knižním trhu dosud chybějící publikace určená fyzioterapeutům, rehabilitačním lékařům, studentům fyzioterapie a lektorům zdravotnické angličtiny. Nepostradatelná příručka také pro ty, kteří se chystají vycestovat za prací či studiem do anglicky mluvících zemí. Dílo přehledně mapuje oblast fyzioterapie, přičemž se soustřeďuje na jazykové schopnosti a slovní zásobu potřebné pro praxi. Kniha je koncipována jako jazyková učebnice, každá kapitola obsahuje úlohy, umožňující důkladné procvičení a zažití příslušné odborné terminologie. Autorka je profesí fyzioterapeutka se zahraniční zkušeností, která se věnuje výuce zdravotnické angličtiny.

144X207, brožovaná vazba, 320 stran, cena 359 Kč, 15,44 €, ISBN: 978-80-247-3531-3, kat. číslo 3047

Publikaci je možné objednat si v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/anglictina-pro-fyzioterapeuty_6386/kniha/katalog/.

Praktická anesteziologie Praktická anesteziologie - autor: Málek Jiří a kolektiv

Přehledná a mimořádně praktická publikace. Čtenář v ní najde vše potřebné - poslouží jednak anesteziologům jako stručné repetitorium či úvod do problematiky. Lékaři souvisejících oborů (jako např. intenzivisté a lékaři chirurgických oborů) zde najdou základní a nezbytné informace. Knihu využijí i pracovníci těch nelékařských zdravotnických oborů, jejichž těžiště práce je v této oblasti.

Součástí publikace je DVD, které obsahuje 39 didaktických názorných videosekvencí, na které se v knize odkazuje.

160×240, brožovaná vazba, 192 stran, cena 299 Kč, 12,04 €, ISBN: 978-80-247-3642-6, kat. číslo 1658

Publikaci si můžete objednat v e-shopu Grady, zde: http://www.grada.cz/prakticka-anesteziologie_6497/seznam/katalog/.

Oše I Ošetřovatelství I - autor: Plevová Ilona a kolektiv

Učebnice ošetřovatelství, ve které jsou soustředěny všechny potřebné informace uceleně a v aktuálním znění. Obsahuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí základních studijních požadavků - od historie ošetřovatelství až po role sester a jejich profesní organizace. Tato učebnice je určena pro studenty bakalářského a magisterského studia oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a také pro studenty všech zdravotnických oborů, které zahrnují i předmět ošetřovatelství.

144X207, brožovaná vazba, 288 stran, cena 299 Kč, 12,04 €, ISBN: 978-80-247-3557-3, kat. číslo 2445

Publikaci si můžete objednat v e-shopu Grady, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-i_6416/seznam/katalog/.

Soc. práce ve zdravotnictví Sociální práce ve zdravotnictví - autor: Kuzníková Iva a kolektiv

Kniha je určena pracovníkům profese sociální práce, včetně sociální práce ve zdravotnictví, a studentům sociální práce a zdravotnických oborů. Soustředí se na základní otázky sociální práce ve zdravotnictví, která má u nás mnohaletou tradici, přesto jí nebyla dosud věnována samostatná publikace. Kniha sdružuje obecné informace o sociální práci ve zdravotnických zařízeních a nemocnicích, o klientele sociálních pracovníků, metodách sociální práce, sociálních důsledcích nemocí, které stručně charakterizuje. Věnuje se některým specifickým oblastem oboru, například sociální práci s osamocenými matkami v těhotenství a šestinedělí, psychologickým aspektům práce s klienty ve zdravotnických zařízeních, práci s lidmi se zdravotním postižením.

144X207, brožovaná vazba, 224 stran, cena 259 Kč, 10,43 €, ISBN: 978-80-247-3676-1, kat. číslo 2453

Publikaci si můžete objednat v e-shopu Grady, zde: http://www.grada.cz/socialni-prace-ve-zdravotnictvi_6528/kniha/katalog/.

Péče o staré občanyPéče o staré občany - Učebnice pro obor sociální činnost, autor: Mlýnková Jana

Učebnice pro předmět péče o staré občany zahrnuje obecnou část, která teoreticky shrnuje problematiku stáří, potřeb seniorů, jejich komunikace a vztahy s okolím. Ve speciální části jsou shrnuty informace o péči o starého člověka s různými chorobami a potížemi. Publikace se zaměřuje na ošetřování seniorů v domácím prostředí a také v pobytovém zařízení. V úvodu každé kapitoly autorka uvádí informace, které již žáci načerpali v předchozím studiu z odborných předmětů - např. navazuje na předmět zdravotní nauka, pečovatelství a psychologie.

144X207, brožovaná vazba, 192 stran, cena 219 Kč, 9,42 €, ISBN: 978-80-247-3872-7, kat. číslo 2469

Publikaci si můžete objednat online v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/pece-o-stare-obcany_6758/kniha/katalog/.

Vyšetřovací metody v imunologiiVyšetřovací metody v imunologii - 2., přepracované a doplněné vydání, autor: Bartůňková Jiřina, Paulík Milan a kolektiv

Druhé, zcela přepracované a doplněné vydání úspěšné učebnice, která je koncipována jako stručná příručka pro studenty a klinické i laboratorní pracovníky zabývající se imunologií, obsahuje základní informace o funkci imunitního systému a jeho poruchách, popisuje indikace k vyšetření, laboratorní metody i interpretace patologických výsledků.

Jedná se o základní učebnici v oboru pro studenty VOŠ, bakalářského a magisterského studia oboru zdravotní laborant. Publikace je dále určena lékařům a přírodovědcům vzdělávajícím se v problematice klinické a laboratorní imunologie, postgraduálním studentům v biomedicíně přicházejícím do styku s laboratorními metodami, biochemikům, mikrobiologům, farmakologům, ale i klinickým lékařům jiných odborností.

167X240, brožovaná vazba, 168 stran, 329 Kč, 14,15 €, ISBN: 978-80-247-3533-7, kat. číslo 2442

Publikaci si můžete objednat online v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/vysetrovaci-metody-v-imunologii_6339/seznam/katalog/.

Nakladatelství Grada přináší na knižní trh další skvělé publikace určené pracovníkům ve zdravotnictví. Podrobné informace naleznete v níže uvedených anotacích.

Kardioembolizační ischemické cévní mozkové příhodyKardioembolizační ischemické cévní mozkové příhodydiagnostika, léčba, prevence - autoři: Hutyra Martin, Šaňák Daniel, Bártková Andrea, Táborský Miloš

Kniha je první monografií na našem trhu, která se komplexně zabývá embolizačními mozkovými ikty od akutních fází diagnostiky a léčby přes následnou identifikaci možných kardiálních zdrojů a jejich následnou eliminaci až po prevenci recidivy onemocnění.

Cílovou skupinou čtenářů jsou především neurologové a kardiologové, ale i internisté, praktičtí lékaři, radiologové a v neposlední řadě i pediatři.

Celobarevná publikace s více než 50 barevnými obrázky a 25 grafy a tabulkami je doplněna CD-ROMem s echokardiografickými sekvencemi a nálezy dalších zobrazovacích metod, které dokumentují základní diagnózy probrané teoreticky v textu knihy.

144X207, pevná vazba, celobarevná publikace, 168 stran, cena 299 Kč, 12,86 €, ISBN: 978-80-247-3816-1, kat. číslo 3061

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/kardioembolizacni-ischemicke-cevni-mozkove-prihody_6713/kniha/katalog/.

Zdravotní nauka 2.díl Zdravotní nauka 2.díl - Učebnice pro obor sociální činnost - autorka: Nováková Iva

Učebnice je určena především pro žáky a učitele středních odborných škol se zaměřením na problematiku sociální péče. V textu učebnic prvního až třetího dílu je zpracován teoretický rámec tří vzájemně provázaných problematik: stavby a funkce orgánů zdravého lidského organismu; vztahu zdraví a nemoci se zaměřením na péči o fyzické a duševní zdraví a se zaměřením na vybrané nemoci se sociálním dopadem; vztahu mezi prostředím a organismem se zaměřením na hygienu a epidemiologii. Téma uzavírají základy první pomoci a resuscitace. Oproti jiným učebním textům s touto problematikou je téma zpracováno tak, aby se žáci aktivně zapojili jak ve výuce, tak i při domácí přípravě. K tomuto účelu slouží doporučené pracovní manuály s nabídkou cvičení a úkolů korespondujících s obsahem kapitol.

144X207, brožovaná vazba, 208 stran, cena 229 Kč, 9,85 €, ISBN: 978-80-247-3709-6, kat. číslo 2456

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/zdravotni-nauka-2dil_6571/kniha/katalog/.

Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu Potřeby dítěte v ošetřovatelském procesu - autorka: Sikorová Lucie

Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, pediatrického ošetřovatelství, všeobecným sestrám a dětským sestrám uplatňujícím při své praxi metodu ošetřovatelského procesu. Studiem publikace získá student předpoklady pro plánování komplexní základní i specializované ošetřovatelské péče s přihlédnutím ke zvláštnostem jednotlivých vývojových etap dětského a dorostového věku. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb dětí u vybraných klinických jednotek, součástí jsou i praktické návody ošetřovatelského procesu formou kazuistik. Publikace umožní studentům možnost efektivní aplikace principů ošetřovatelské diagnostiky a metodiky výchovné péče v pediatrickém ošetřovatelství, které vycházejí z dysfunkčních potřeb dítěte.

144X207, brožovaná vazba, 208 stran, cena 249 Kč, 10,71 €, ISBN: 978-80-247-3593-1, kat. číslo 2448

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/potreby-ditete-v-osetrovatelskem-procesu_6447/kniha/katalog/.

Ošetřovatelství II Ošetřovatelství II - autorka: Plevová Ilona a kolektiv

Učebnice ošetřovatelství s ucelenými a aktuálními informace zahrnuje všechna témata, která jsou nutná ke zvládnutí studijních požadavků daného předmětu: komunikace, etika, člověk, jeho motivace a potřeby, paliativní péče, transkulturní ošetřovatelství a výchova ke zdraví. Tato učebnice je určena pro studenty bakalářského a magisterského oboru všeobecná sestra, porodní asistentka a všeobecné lékařství a dále pro studenty všech zdravotnických oborů, kteří mají součástí svého studia předmět ošetřovatelství.

144X207, brožovaná vazba, 224 stran, cena 249 Kč, 10,71 €, ISBN: 978-80-247-3558-0, kat. číslo 2446

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-ii_6417/kniha/katalog/.

Moderní gynekologie Moderní gynekologie - autor: A. Roztočil a kolektiv

Základní učebnice v oboru, která je určena jak studentům lékařských fakult, tak postgraduálnímu studiu lékařů a Bc. a Mgr. studiu porodních asistentek.

Celobarevná, bohatě ilustrovaná a dokumentovaná publikace (425 často složených obrázků a 68 tabulek) je dílem rozsáhlého kolektivu našich předních odborníků pod vedením editora a hlavního autora prof. MUDr. A. Roztočila, CSc.

Kniha pojednává o klasických gynekologických nozologických jednotkách. V rámci lepšího začlenění gynekologie do soustavy ostatních medicínských odborností je text knihy rozšířen o kapitoly pojednávající i o hraničních oborech gynekologie.

Učebnice volně doplňuje publikaci MODERNÍ PORODNICTVÍ.

210×299, pevná vazba, 528 stran, cena 1290 Kč, 55,47 €, ISBN: 978-80-247-2832-2, kat. číslo 1562

Publikaci můžete objednat i v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/moderni-gynekologie_5588/kniha/katalog/

Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie Stárnutí z pohledu pozitivní psychologie - Možnosti, které čekají - autor: Křivohlavý Jaro

Publikace je zaměřena především na kladné a nadějné rysy stárnutí z hlediska pozitivní psychologie, stranou však samozřejmě nezůstávají ani negativní jevy. Důraz je kladen na vnitřní postoje lidí a na to, jak přistupují k sobě, k druhým lidem i k životním změnám v průběhu stárnutí – ke zdravotnímu stavu, k otázce smysluplnosti života apod. Zvláštní pozornost je věnována sebepoznávání a sebeovládání, životní bilanci, vztahům mezi lidmi, trénování odolnosti a zvládání změn, řešení problémů, konfliktů a dalších těžkostí – nemocí, bolestí, setkání se smrtí blízkých lidí. Autor uvádí podněty a doporučení pro každodenní život ve stáří, týkající se např. úpravy životního stylu. Kniha je určena především odborníkům z řad pomáhajících profesí a studentům oborů psychologie, sociální práce, lékařských fakult i středních zdravotnických škol. Inspirativní však je i pro širokou veřejnost, protože otázka stárnutí se týká každého z nás – ať už osobně, nebo prostřednictvím lidí v našem okolí.

144X207, brožovaná vazba, 144 stran, cena 199 Kč, 8,56 €, ISBN: 978-80-247-3604-4, kat. číslo 2192

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/starnuti-z-pohledu-pozitivni-psychologie_6456/kniha/katalog/

Lékařská psychologie ve zdravotnictví Lékařská psychologie ve zdravotnictví - autor: Raudenská Jaroslava, Javůrková Alena

Vývoj vědy v posledních letech sice významně zlepšil možnosti, jak diagnostikovat a léčit choroby, ale přistupovat k nim jako k subjektivnímu ději přináší ještě vyšší procento úspěšnosti. Taková léčba předpokládá užití poznatků z psychologie a na lékaře klade zvýšené nároky. Vztah lékaře a pacienta se v posledních letech změnil, což souvisí i s nárůstem chronických a civilizačních chorob. V zájmu úspěšnosti jejich léčby proto lékař více usiluje o aktivní zapojení pacienta do celého procesu. Z autoritativní osobnosti (experta, který vydává instrukce) se v rámci biopsychosociálního pojetí léčby mění v koordinátora činnosti jednotlivých členů lékařského týmu.

Kniha je určena studentům medicíny a lékařům v postgraduálním i celoživotním vzdělávání. Vhodná je i pro další členy týmu, kteří se podílejí na biopsychosociální léčbě: klinické psychology, psychiatry, zdravotní sestry, fyzioterapeuty, sociální pracovníky a duchovní.

167X240, brožovaná vazba, 304 stran, cena 429 Kč, 18,45 €, ISBN: 978-80-247-2223-8, kat. číslo 2001

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/lekarska-psychologie-ve-zdravotnictvi_4869/kniha/katalog/

Chorobné znaky a příznaky 2 - autor: Lukáš Karel, Žák Aleš a kolektiv

Druhý část navazuje na nedávnou vydanou, ale již úspěšnou publikaci stejného názvu, která obsahovala 76 znaků a příznaků. V této knize najde čtenář dalších 35 vybraných znaků, příznaků a laboratorních ukazatelů, které navazují a doplňují soubor první knihy. Hesla jsou rovněž řazena abecedně a každé heslo opět dodržuje důsledně strukturu: definice, klasifikace, patofyziologie, výskyt, klinický obraz, diagnóza, diferenciální diagnóza a léčba. Významnou částí i tohoto dílu je epilog, ve kterém autoři shrnují v přehledné formě mimořádně zajímavé informace o eponymech z celé publikace.

160×240, pevná vazba, 328 stran, cena 459 Kč, 19,74 €, ISBN: 978-80-247-3728-7, kat. číslo 1579

 Oční propedeutika - autorka: J. Hornová

Publikace nabízí stručný přehled anatomie zrakového systému, popisuje jak fyziologické, tak i patologické nálezy. Seznamuje čtenáře se základními vyšetřovacími metodami, od anamnézy přes strukturální a funkční vyšetřování pacientů, až po základní ošetření pacienta. Podrobně jsou popisovány a dokumentovány běžné vyšetřovací postupy i funkční vyšetření.

Oční propedeutika je určena zejména studentům lékařských fakult, ale i začínajícím očním lékařům. Je ale cennou pomůckou i pro praktické lékaře, pro středně zdravotnický personál očních oddělení, ale i pro studenty příbuzných nelékařských bakalářských oborů.

Recenzovali: prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA, prof. MUDr. Jarmila Boguszaková, DrSc.

144X207, brožovaná vazba, 112 stran, cena 199 Kč, 8,56 €, ISBN: 978-80-247-4087-4, kat. číslo 3065

Během několika dní bude možné publikaci objednat i před e-shop nakladatelství Grada Publishing, zde: http://www.grada.cz.

Psychosociální aspekty péče o nemocného Psychosociální aspekty péče o nemocného - Onemocnění štítné žlázy; autor: Mandincová Petra

Nemoci štítné žlázy patří k poměrně častým chronickým onemocněním a k nejčastějším onemocněním endokrinního systému vůbec. Tato odborná a svým zaměřením ojedinělá kniha se věnuje vlivu psychologických a psychosociálních souvislostí při onemocnění štítné žlázy, což bývá často opomíjeno. Najdeme v ní i vymezení širších otázek zdraví a nemoci z pohledu psychosomatické medicíny, behaviorální medicíny a psychologie zdraví a přehled vlastních onemocnění štítné žlázy včetně možností jejich diagnostiky a terapie. Dotýká se i otázek zátěže a stresu v patogenezi hypertyreózy, kvality života a osobností pacientů s onemocněním štítné žlázy, podává přehled výzkumů realizovaných u českých pacientů, zamýšlí se nad možnostmi psychologických a psychosociálních postupů a prostředků při léčbě tohoto onemocnění.

144X207, brožovaná vazba , 128 stran, cena 169 Kč, 7,27 €, ISBN: 978-80-247-3811-6, kat. číslo 2465

Publikaci si můžete objednat přímo v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/psychosocialni-aspekty-pece-o-nemocneho_6690/kniha/katalog/.

Úvod do psychologie Úvod do psychologie - Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ; autor: Helus Zdeněk

Učebnice klade důraz na charakteristiku základních psychických jevů, procesů a činností, díky kterým se člověk ve světě, ve společnosti i v sobě samém orientuje, zvládá nároky na něho kladené a usiluje dát svému životu směr a smysl. Klíčové kapitoly jsou věnovány tématům osobnosti, její vnitřní skladby, jejího začlenění do mezilidských vztahů i života společnosti, fázím jejího vývoje. Jsou analyzovány problémy narušeného vývoje a formulovány principy, jejichž respektování napomáhá vývoji osobnosti zdravé a bohatě se rozvíjející. Načrtnuty jsou také počátky vědecké psychologie a základní směřování moderní psychologie.

Autor je renomovaný odborník a vysokoškolský pedagog.

144X207, brožovaná vazba , 320 stran, cena 299 Kč, 12,86 €, ISBN: 978-80-247-3037-0, kat. číslo 2171

Publikaci si můžete objednat přímo v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/uvod-do-psychologie_5756/seznam/katalog/

Základy psychologie pro zdravotnické obory Základy psychologie pro zdravotnické obory - autor: Zacharová Eva, Šimíčková-Čížková Jitka

Publikace je uceleným textem v oblasti aplikované psychologie, má využití pro všechny formy studia nelékařských oborů i v oblasti dalšího vzdělávání ve zdravotnictví a ve zdravotnicko sociální oblasti. Předložená publikace je odborná ucelená učebnice, určená studentům nelékařských zdravotnických oborů připravujících se na své budoucí povolání ve vysokoškolské formě studia a sestrám v klinické praxi. Má jim umožnit poznání, pochopení a porozumění psychickému stavu nemocného člověka.

167X240, brožovaná vazba, 288 stran, cena 329 Kč, 14,15 €, ISBN: 978-80-247-4062-1, kat. číslo 2479

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/zaklady-psychologie-pro-zdravotnicke-obory_6993/kniha/katalog/

Hematologie a transfuzní lékařství I Hematologie a transfuzní lékařství I - Hematologie; autoři: Penka Miroslav, Tesařová Eva a kolektiv

Dvoudílná publikace Hematologie a transfuzní lékařství je specificky zaměřena na hematologickou a v hematologii používanou laboratorní diagnostiku, kromě čistě hematologické problematiky obsahuje i znalosti a informace pro společný atestační obor transfuzního lékařství, dále molekulární biologii, imunocytologii a další. V první části je zpracována hematologická problematika, v druhé pak transfuziologická, přičemž každá z nich má bohatou obrazovou přílohu. Bylo zvoleno pokud možno jednotné uspořádání, aby obě části tvořily kompaktní celek. Hlavní cílovou skupinou jsou zdravotní laboranti, ale knihu velmi dobře využijí i medici a všichni mladí lékaři, kteří při své každodenní práci přicházejí do styku s pacienty s hematologickými onemocněními a s podáváním krevní transfuse. První díl publikace je velmi dobře obrazově doplněn - čtenář zde najde 110 fotografií, 26 obrázků a více než 110 tabulek a názorných schémat.

167X240, šitá vazba, 488 stran, cena 549 Kč, 23,61 €, ISBN: 978-80-247-3459-0, kat. číslo 3042

Publikaci si můžete objednat v eshopu Grady, zde: http://www.grada.cz/hematologie-a-transfuzni-lekarstvi-i_6313/kniha/katalog/

Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence - Vybrané kapitoly; autorka: Fendrychová Jaroslava

Publikace je určena studentům a sestrám oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Jsou v ní zdokumentovány vybrané ošetřovatelské postupy od jejich prvního uvedení až po moderní současnost. Každá kapitola má ve svém závěru "souhrn a doporučení" - poslední doporučené postupy, které vydaly lékařské nebo sesterské odborné společnosti.

Publikace poslouží k hlubšímu pochopení jednotlivých vybraných ošetřovatelských postupů. Po jejím prostudování budou studenti komplexně připraveni na splnění studijních požadavků z předmětu Ošetřovatelské postupy - péče o novorozence.

144X207, brožovaná vazba, 192 stran, cena 239 Kč, 10,28 €, ISBN: 978-80-247-3940-3, kat. číslo 2477

Publikaci si můžete objednat v eshopu Grady, zde: http://www.grada.cz/zakladni-osetrovatelske-postupy-v-peci-o-novorozence_6854/kniha/katalog/

Zdravotní nauka 1.díl Zdravotní nauka 1.díl - Učebnice pro obor sociální činnost; autorka: Nováková Iva

Učebnice je určena především pro žáky a učitele středních odborných škol se zaměřením na problematiku sociální péče. V textu učebnic prvního až třetího dílu je zpracován teoretický rámec tří vzájemně provázaných problematik: stavby a funkce orgánů zdravého lidského organismu; vztahu zdraví a nemoci se zaměřením na péči o fyzické a duševní zdraví a se zaměřením na vybrané nemoci se sociálním dopadem; vztahu mezi prostředím a organismem se zaměřením na hygienu a epidemiologii. Téma uzavírají základy první pomoci a resuscitace. Oproti jiným učebním textům s touto problematikou je téma zpracováno tak, aby se žáci aktivně zapojili jak ve výuce, tak i při domácí přípravě. K tomuto účelu slouží doporučené pracovní manuály s nabídkou cvičení a úkolů korespondujících s obsahem kapitol.

144X207, brožovaná vazba, 192 stran, cena 219 Kč, 9,42 €, ISBN: 978-80-247-3708-9, kat. číslo 2457

Publikaci si můžete objednat v eshopu Grady, zde: http://www.grada.cz/zdravotni-nauka-1dil_6570/kniha/katalog/

Etika a komunikace v medicíně Etika a komunikace v medicíně, autoři: Ptáček Radek, Bartůněk Petr

Publikace, jejíž kvalitu zaštiťuje Česká lékařská komora, obsahuje na 49 kapitol. Sepsání jednotlivých kapitol se ujali přední odborníci a vysokoškolští učitelé z jednotlivých lékařských fakult a pracovišť - jak teoretici, tak pracovníci z klinické praxe.

Kniha se tak stává naprosto unikátním "kultovním" moderním mezioborovým dílem v dané oblasti.

Je věnována aktuálním otázkám a problematice etiky a komunikace v nejširších souvislostech v oboru medicíny. K problematice přistupuje systematickým způsobem a zaměřuje se na řadu obecných i speciálních témat v pohledu předních odborníků z daných oblastí. Témata jsou řazena do tří základních celků. První část se zaměřuje na obecné z etiky a komunikace v medicíně. Uvádí základní etické souvislosti výkonu medicínského povolání a zároveň podává přehlednou analýzu úlohy a významu komunikace v oblasti lékařství. Druhá část je orientována na oborové souvislosti a specifika. Pojednány jsou otázky komunikace a etiky jak v kontextu základních oborů, jako např. chirurgie, interna apod., tak i některých dílčích oblastí, např. úseku znaleckého posuzování. Třetí část se zabývá speciálními, převážně praktickými tématy. Pozornost je zaměřena jak na typicky medicínské otázky, např. na komunikaci s dlouhodobě nemocnými a umírajícími osobami, tak na četná interdisciplinární témata jako např. problematiku rasizmu, komunikaci s médii apod.

Svojí povahou publikace ovšem nepředstavuje učebnici, ale spíše monografii, která reflektuje naléhavost předmětných témat v historických a teoretických souvislostech, ale současně, a to dílem větším, v kontextu současné doby a potřeby výkonu medicínských lékařských i zdravotnických profesí.

Svým způsobem představuje kompendium teoretických, ale především praktických znalostí, které by měly být vlastní každému lékaři i zdravotníkovi. Z tohoto pohledu je monografie vhodná nejen pro profesionály v medicínských oborech, ale i studenty a samozřejmě i ostatní zájemce o oblasti, které jsou předmětem setrvalé diskuse odborné i laické veřejnosti.


167X240, šitá vazba, 528 stran, cena 695 Kč, 29,89 €, ISBN: 978-80-247-3976-2, kat. číslo 1666

Publikaci si můžete objednat v eshopu Grady, zde: http://www.grada.cz/etika-a-komunikace-v-medicine_6533/kniha/katalog/

Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity Pohyb v terapii a prevenci dětské obezity; autor: Pastucha Dalibor a kolektiv

Přehledná, stručná a praktická publikace je určena všem, kteří se věnují péči o dětské pacienty s obezitou nebo kteří se podílejí na pohybové aktivitě těchto dětí - pediatřům, PLDD, dětským endokrinologovům, obezitologům, tělovýchovným lékařům, fyzioterapeutům, lékařům lázeňských zařízení a učitelům tělesné výchovy. Rovněž ji využijí jako učební materiál i studenti oborů zaměřujících se na problematiku pohybu - studenti lékařských fakult, nelékařských zdravotnických fakult, fakulty tělesné výchovy.

Čtenář se naučí aktivně zapojit do procesu preskripce pohybové aktivity u dětí s obezitou a pochopí možnosti a výhody komplexní multioborové spolupráce v péči o tyto děti. Kniha dále umožní připravit preventivní program pohybové aktivity pro děti. Dvojbarevná publikace je dobře didakticky doplněna obrázky a tabulkami.

144X207, brožovaná vazba, 128 stran, cena 169 Kč, 7,27 €, ISBN: 978-80-247-4065-2, kat. číslo 1671

Publikaci si můžete objednat v eshopu Grady, zde: http://www.grada.cz/pohyb-v-terapii-a-prevenci-detske-obezity_7002/kniha/katalog/

GradaDětská sestra v primární a komunitní péči - autor: Sikorová Lucie

Odborná publikace, zcela ojedinělá na českém trhu, je určena studentům ošetřovatelství, porodní asistence, dětským sestrám a porodním asistentkám působícím v primární a komunitní péči, dále poskytovatelům výchovné péče ve specializovaných zařízeních péče o děti. Publikace obsahuje důležité poznatky a informace nezbytné pro plánování a poskytování ošetřovatelské a edukační péče o děti a dorost v zařízeních primární. Důraz je kladen na rozvoj schopnosti posoudit a identifikovat potřeby dětských členů komunity i schopností sester přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí v prostředí rodiny a komunity.

144X207, brožovaná vazba, 192 stran, cena 249 Kč, 11,21 €, ISBN: 978-80-247-3592-4, kat. číslo 2447

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/detska-sestra-v-primarni-a-komunitni-peci_5983/kniha/katalog/.

GradaPsychologie a komunikace pro záchranáře v praxi - autor: Andršová Alena

Kniha se zabývá základní psychologickou problematikou pacienta a záchranáře v přednemocniční péči. Jejím cílem je zprostředkovat poznatky z psychologie lékařské, zdravotnické, psychologie zdraví a nemoci a v neposlední řadě také komunikace v kontextu urgentní medicíny. Publikací, které se zabývají psychologií a komunikací ve zdravotnictví, je na trhu poměrně dostatek, nicméně podobná, věnující se problematice akutního ohrožení zdraví, zcela chybí.

144X207, brožovaná vazba, 128 stran, cena 179 Kč, 7,99 €, ISBN: 978-80-247-4119-2, kat. číslo 2485

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/psychologie-a-komunikace-pro-zachranare_7065/seznam/katalog/.

Ekg do kapsyEKG do kapsy - autor Haberla Ralph

Již 4. vydání velmi úspěšné publikace "EKG pocket", která je z ediční řady "pocket - kapesní" nakladatelství Börm Bruckmeier Verlag.

Kniha je určena studentům, lékařům v praxi a lékařům všech odborností, ocení ji ale i sestry specialistky. Dvojbarevná kniha poskytuje velmi stručné základy metody a je orientována mimořádně prakticky a didakticky s řadou vyobrazení a EKG křivek. Jednotlivé kapitoly obsahují: základy, fyziologické EKG, srdeční hypertrofii, blokády ramének, A-V blokády, ischemii myokardu, bradykardie, tachykardie a další poruchy rytmu, karditidy a kardiomyopatie, poruchy elektrolytů, ovlivnění léky, rušení a artefakty.

115×165, šitá vazba, 288 stran, cena 349 Kč, 15,71 €, ISBN: 978-80-247-4192-5, kat. číslo 1674.

Publikaci si lze objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/ekg-do-kapsy_7093/kniha/katalog/.

Sociální zabezpečení I  Sociální zabezpečení I - autor Anna Arnoldová

Přehledná publikace pro studenty škol s předmětem Sociální zabezpečení, rozdělená do tří částí a aktuálně postihující obsah sociálního zabezpečení v České republice. V praxi se pojmu sociální zabezpečení používá v různém pojetí. V užším pojetí zahrnuje zabezpečení ve stáří, při invaliditě a při ztrátě živitele a sociální péči, v širším pojetí též zabezpečení v nemoci, při pracovním úrazu a nemoci z povolání, mateřství a rodičovství, těhotenství a při nezaměstnanosti.

144X207, šitá vazba, 352 stran, cena 399 Kč, 17,96 €, ISBN: 978-80-247-3724-9, kat. číslo 2459

Publikaci si lze objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.moodle.org/0.5968228020831658

Kvalita života seniorů v domovech pro seniory - autor: Dvořáčková Dagmar

Publikace předkládá aktuální pohled na problematiku kvality života seniorů v domovech pro seniory v České republice, který zdůrazňuje bio-psycho-sociální a spirituální determinanty kvality života seniorů. Kniha se zabývá teoretickými východisky souvisejícími s problematikou stárnutí a stáří, konceptem aktivního stárnutí, potřebami seniorů i možnostmi jejich naplnění. Dále předkládá přehled současného systému sociální péče poskytované seniorům v ČR i konkrétní poznatky z výzkumu kvality života seniorů v domovech pro seniory a předkládá doporučení pro praxi, která z těchto výzkumů vyplývají.

144×207, brožovaná vazba, 112 stran, cena 189 Kč, 8,51 €, ISBN: 978-80-247-4138-3, kat. číslo 2486

Publikaci si lze objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/kvalita-zivota-senioru_7084/seznam/katalog/

Kompendium hojení ran pro sestry Kompendium hojení ran pro sestry - autorky: Pokorná Andrea, Mrázová Romana

Kniha přináší originální komplexní pohled na problematiku hojení chronických ran. Prezentuje odborné informace nejen k vlastnímu procesu diagnostiky a terapie chronické rány, ale také k procesu standardizace ošetřovatelských postupů a výsledků ošetřovatelské péče dle Aliance 3N (NANDA, NIC, NOC) a postupů na základě evidence based nursing.

Kniha popisuje základní postupy péče o chronickou ránu, včetně hodnocení ran a bazálních postupů fázového hojení a globální léčby. Samostatné kapitoly jsou věnovány komplexnímu přístupu k péči o vybrané chronické rány a defekty (bércové ulcerace, dekubity, syndrom diabetické nohy). V publikaci jsou zmíněny také nejčastější chyby v péči o osoby s chronickou ránou. Publikace je doplněna bohatou obrazovou přílohou.

144×207, brožovaná vazba, 204 stran, cena 249 Kč, 11,21 €, ISBN: 978-80-247-3371-5, kat. číslo 2430

Publikaci si lze objednat v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/kompendium-hojeni-ran-pro-sestry_6208/kniha/katalog/

Terapeutické využití kinesio tapuTerapeutické využití kinesio tapu" - autoři: Kobrová Jitka, Válka Robert

Kniha přináší v Čechách poprvé komplexně zpracovanou problematiku kinesiotapingu, který je v současnosti jednou z nejpopulárnějších metod ve fyzioterapii, rehabilitačním lékařství a samozřejmě i v terapii sportovců. Kniha kromě praktického využití kinesio tapu u konkrétních diagnóz a klinických stavů podrobně popisuje techniky kinesiotapingu, zejména jejich princip a působení na organismus, historii kinesiotapingu a fyziologii účinku kinesio tapu v závislosti na jeho vlastnostech.

Tato na českém trhu jediná souhrnně zpracovaná publikace o kinesiotapingu není jen praktickým návodem pro rehabilitační a sportovní lékaře, ortopedy, fyzioterapeuty, ergoterapeuty a jiné lékařské a nelékařské odborníky, ale je vhodná i pro studenty, a to zejména nelékařských bakalářských a magisterských oborů specializujících se ve zdravotnictví.

167×240, šitá vazba, 160 stran, cena 299 Kč, 13,46 €, ISBN: 978-80-247-4294-6, kat. číslo 1677

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/terapeuticke-vyuziti-kinesio-tapu_7252/kniha/katalog/

Grada - nová publikace! Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry - autorka: Hekelová Zuzana

Kniha je jedinečná svým specifickým zaměřením - věnuje se tématu manažerských znalostí a dovedností zdravotních sester, které ve vedoucích pozicích jsou nejen zdravotnickým pracovníkem, ale také manažerem vedoucím tým lidí. Problematika manažerských dovedností ve zdravotnictví je velmi specifická a nelze v této oblasti uplatňovat vždy stejné principy platné v jiných oborech. Cílem této knihy je především upozornit na tato specifika a dát určitý návod, jak s nimi nakládat. Dalším přínosem knihy je její přehlednost, grafické zpracování informací i konkrétní příklady ze zdravotnické praxe i úkoly a cvičení, která nutí se zamyslet nad ne vždy jednoznačnými problémy. Její dlouhodobou ambicí pak je sloužit vedoucím sestrám jako manuál, ke kterému se po prvním přečtení budou moci vždy vracet.

144×207, brožovaná vazba, 128 stran, cena 189 Kč, 8,51 €, ISBN: 978-80-247-4032-4, kat. číslo 2478

Publikaci si lze objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/manazerske-znalosti-a-dovednosti-pro-sestry_6968/kniha/katalog/

RadiologieRadiologie pro studium i praxi - autoři: Seidl Zdeněk, Burgetová Andrea, Hoffmannová Eva, Mašek Martin, Vaněčková Manuela, Viták Tomáš

Základní učebnice v oboru obsahuje část obecnou, kde je přehledně a stručně uvedeno vymezení oboru, historie a vývoj. Jsou zde uvedeny základní poznatky, které jsou potřeba jednak k pochopení principu jednotlivých metod a postupů, jednak k jejich bezpečnému využívání k diagnostickým a léčebným účelům.Následuje část speciální, ve které jsou probrány zejména radioterapie a zobrazovací metody, podstata a principy metod a vyšetření, jejich možnosti, příprava pacienta i nukleární medicína.Kniha je určena nejen medikům a začínajícím lékařům, ale i studentům nelékařských zdravotnických oborů.Publikace je bohatě obrazově vybavena - obsahuje téměř 400 obrázků, schémat a tabulek.

167×240, šitá vazba, 372 stran, cena 499 Kč, 20,96 €, ISBN: 978-80-247-4108-6, kat. číslo 2484

Publikaci si můžete zakoupit v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/radiologie-pro-studium-i-praxi_7048/kniha/katalog/

Posttraumatický rozvoj člověka Posttraumatický rozvoj člověka - autor: Mareš Jiří

Na našem trhu ojedinělá publikace se věnuje pozitivním důsledkům negativních událostí. Součástí života každého člověka jsou nejen chvíle pohody a štěstí, ale také nepříznivé zážitky. Prožité trauma může nastartovat pozitivní změny, přivést člověka na novou cestu životem. Jde o téma relativně nové, teprve v posledních letech se tyto jevy začaly vědecky zkoumat. Publikace ukazuje, které přístupy byly zatím vyzkoušeny, jak se změny k lepšímu zjišťují a jak rozvoji osobnosti napomáhat. Zabývá se zvláštnostmi posttraumatického rozvoje u dětí, seniorů, pacientů, obětí přírodních katastrof nebo účastníků válečných konfliktů.

Kniha je určena nejen pracovníkům tzv. pomáhajících profesí, ale i širšímu okruhu čtenářů. Ti se dozvědí, jak po prožité negativní události dosáhnout pozitivní změny ve svém životě.

167×240, brožovaná vazba, 200 stran, 329 Kč, 14,81 €, ISBN: 978-80-247-3007-3, kat. číslo 2170

Publikaci si můžete zakoupit v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/posttraumaticky-rozvoj-cloveka_5849/kniha/katalog/

Memorix zubního lékařstvíMemorix zubního lékařství - překlad 3., zcela přepracovaného a rozšířeného vydání; autor: Weber Thomas

Překlad již 3. německého vydání úspěšné knihy Thomase Webera Memorix Zahnmedizin, kterou vydalo nakladatelství Thieme. Stejně jako minulé vydání obsahuje i tato publikace velké množství základních i speciálních informací z jednotlivých stomatologických odvětví, navíc také mnoho poznatků z hraničních medicínských oborů. Cenné je veliké množství zcela praktických připomínek. Dvojbarevně provedená publikace je zcela přepracována a podstatně rozšířena (o více než 200 stran) a modernizována, obsahuje nyní přes 800 vyobrazení a stovky tabulek. Je nezbytnou knihou jak pro studenty stomatologie tak pro stomatology v praxi.

137×207, šitá vazba, 608 stran, cena 990 Kč, 41,58 €, ISBN: 978-80-247-3519-1, kat. číslo 1525

Publikaci si můžete zakoupit i v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/memorix-zubniho-lekarstvi_6362/kniha/katalog/

Etika v ošetřovatelské praxi - autoři: Heřmanová Jana, Vácha Marek, Svobodová Hana, Zvoníčková Marie, Slovák Jan

Publikace vychází z reálné situace v českém prostředí a odráží problémy sester v našich nemocnicích a zařízeních. Kapitoly ve speciální části knihy osahují kazuistiky, které autorky získaly od českých sester. Část kapitol v obecné části vychází z výsledků výzkumu, který probíhal České republice. Ukazuje se, že sestry v České republice sdílejí etické problémy se svými kolegyněmi v zahraničí, ale zároveň řeší problémy, které vycházejí z kompetencí, tradic a odlišností českého zdravotnického prostředí.

144×207, brožovaná vazba, 200 stran, cena 259 Kč, 10,88 €, ISBN: 978-80-247-3469-9, kat. číslo 2440

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/etika-v-osetrovatelske-praxi_6325/seznam/katalog/

První pomoc I První pomoc I - pro studenty zdrav. oborů, 2., přepracované a doplněné vydání - autoři: Kelnarová Jarmila a kolektiv

Nové vydání úspěšných učebnic první pomoci pro zdravotnické obory, přepracované hlavně na základě principů kardiopulmonální resuscitace podle Guidelines 2010 a doplněné o nejnovější poznatky v oboru. Studentům zdravotnických oborů poskytnou důležité moderní informace a znalosti z oblasti první pomoci při urgentních stavech a pomohou jim splnit studijní požadavky předmětu první pomoc.

167×240, brožovaná vazba, 104 stran, cena 185 Kč, 7,77 €, ISBN: 978-80-247-4199-4, kat. číslo 2489

Publikaci si můžete objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/prvni-pomoc-i_7143/kniha/katalog/

Psychopatologie - autor: Orel Miroslav a kolektiv

Psychopatologie se zabývá psychickými poruchami. Věnuje se jak příčinám, průběhu a prognóze, tak diagnostice, třídění, léčbě a prevenci duševních poruch a stavů.

Počty lidí s nějakou formou narušení psychického stavu mají celosvětově stoupající tendenci. Znalost základů psychopatologie tak dnes patří k nepostradatelným předpokladům pro práci ve všech pomáhajících profesích (u psychologů, sociálních pracovníků, zdravotníků, pedagogů apod.). Poznatky o duševních poruchách jsou nezbytné pro studující příslušných oborů, mohou však být k užitku i zájemcům z řad širší veřejnosti.

Moderní a přehledná publikace přibližuje základní témata obecné i speciální psychopatologie. Vychází z klinické praxe i z výuky v rámci univerzity, a tvoří tedy kompendium širokého oboru.

167×240, brožovaná vazba, 264 stran, cena 399 Kč, 16,76 €, ISBN: 978-80-247-3737-9, kat. číslo 2302

Publikaci si můžete zakoupit v e-shopu nakaldatelství, zde: http://www.grada.cz/psychopatologie_6582/kniha/katalog/

Zdravotní nauka 3.díl - Učebnice pro obor sociální činnost - autor: Nováková Iva

Učebnice je určena především pro žáky a učitele středních odborných škol se zaměřením na problematiku sociální péče, vychází z učebních osnov předmětu zdravotní nauka stanovených pro tento obor. Třetí díl zpracovává základy epidemiologie, hygieny i první pomoci a resuscitace. Výběr, rozsah a hloubka předkládaných informací vychází ze zkušeností s výukou a ze zjištěných potřeb v praxi.

144×207, brožovaná vazba, 144 stran, cena 199 Kč, 8,36 €, ISBN: 978-80-247-3707-2, kat. číslo 2458

Smyslová aktivizace Smyslová aktivizace v péči o seniory a klienty s demencí" - autoři:  L. Wehner a Y. Schwinghammer.

Celostní koncept smyslové aktivizace pro osoby velmi staré nebo klienty trpící demencí představuje další důležitou složku komplexní péče o seniory v sociálních zařízeních i v domácí péči. Podpora a procvičování smyslových funkcí přináší klientovi nejen příjemný pocit, ale zároveň je to pro něj také určitá forma prožití času. Společně s procvičováním smyslů klient projevuje také fyzickou aktivitu, a to slouží k udržení stupně jeho soběstačnosti - např. při samostatném příjmu potravy, při hygieně a dalších běžných denních činnostech.

Kniha bude přínosem pro odborníky pečující o klienty v zařízeních, ale i v domácí péči, dále pro pečující z řad laiků, kteří se v domácích podmínkách snaží podpořit aktivitu seniorů a udržet jej v dobré kondici.

167×240, brožovaná vazba, 146 stran, cena 299 Kč, 12,56 €, ISBN: 978-80-247-4423-0, kat. číslo 4058

Publikace je dostupná i v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/smyslova-aktivizace_7380/kniha/katalog/

Oš. postupyOšetřovatelské postupy v péči o nemocné II -

Speciální část - autoři: Vytejčková Renata, Sedlářová Petra, Wirthová Vlasta, Otradovcová Iva, Pavlíková Pavla

Moderní učebnice ošetřovatelských postupů pro studenty oboru ošetřovatelství a všeobecného lékařství je koncipována podle stěžejních požadavků předmětu ošetřovatelství. Po jejím prostudování získají studenti všechny potřebné znalosti a informace, které jim tak pomohou úspěšně absolvovat tento předmět. Druhý díl zpracovává problematiku péče o nemocné se zaměřením na následující okruhy: sledování fyziologických funkcí, péče o dýchací cesty a dýchání, vyprazdňování a inkontinence, ošetřování nemocného se stomií, enterální výživa, odběry biologického materiálu a péče o umírajícího člověka a péče o tělo zemřelého. Problematika je předkládána srozumitelnou, názornou a poutavou formou - kapitoly jsou doplněny bohatým obrazovým materiálem, kazuistikami, zajímavostmi i odkazy na další literaturu.

167×240, brožovaná vazba, 288 stran, cena 329 Kč, 13,82 €, ISBN: 978-80-247-3420-0, kat. číslo 2434

Publikace je dostupná též v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelske-postupy-v-peci-o-nemocne-ii_6242/kniha/katalog/

Kardiologie pro sestryKardiologie pro sestry - obrazový průvodce - autoři: Kolektiv autorů 

Kardiologie v obrazech, tak by mohl znít název této publikace, na našem trhu zcela ojedinělé. Čtenáři v ní naleznou základní informace oboru - od anatomie a fyziologie srdce a cév, přes vyšetřovací metody, hodnocení EKG křivky, popis obtíží a možných komplikací chorob kardiovaskulárního systému až po doporučené postupy a ošetřovatelskou péči. Autoři tak názornou formou a textem bohatě doplněným obrázky, fotografiemi, ukázkami EKG křivek předkládají poznatky, které využijí nejen sestry v praxi, ale také studenti ošetřovatelství a medicíny a jejich vyučující.

167×240, šitá vazba, 256 stran, cena 370 Kč, 15,54 €, ISBN: 978-80-247-4083-6, kat. číslo 2481

Publikaci lze objednat přímo v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/kardiologie-pro-sestry_7013/kniha/katalog/

Nakladatelství Grada přináší na knižních trh další novinky ze zdravotnické praxe a sociální péče. Více anonce níže.

Management úspěšné ordinace praktického lékaře Management úspěšné ordinace praktického lékaře - autor: Košta Oto

Zcela ojedinělá publikace na našem trhu seznamuje mediky – budoucí praktické lékaře se záludnostmi a taji úspěšného zřízení a vedení ordinace praktického lékaře. Kniha je užitečná i pro lékaře, kteří již praxi vedou a kteří v ní mohou nalézt užitečné rady.

Kniha přináší řadu praktických rad, poznatků, postřehů a doporučení, které pomohou čtenáři vyvarovat se zbytečných chyb při vykonávání lékařské praxe.

Autor sám vede více než 30 let lékařskou praxi a přednáší problematiku jak medikům v posledních ročnících studia, tak v rámci celoživotního vzdělávání na doškolovacích akcích apod.

144×207, brožovaná vazba, 199 Kč, 8,36 €, ISBN: 978-80-247-4422-3, kat. číslo 3074

Publikaci můžete objednat přímo v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/management-uspesne-ordinace-praktickeho-lekare_7382/kniha/katalog/

Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z Jednání se zájemcem o službu sociální péče od A do Z - autorka: Chloupková Soňa

Kniha přináší ucelený pohled na oblast jednání se zájemcem o sociální službu. Je určena zejména sociálním pracovníkům a sociálním pracovnicím působícím ve službách sociální péče, je však využitelná i pro sociální pracovníky v jiných sociálních službách, na obecních úřadech, v oblasti zdravotnictví, školství apod. Vhodná je také pro studenty oborů zaměřených na sociální práci.

Čtenáři přináší podněty pro praxi, obsahuje konkrétní příklady a také ukázky dokumentů, které jsou užívány při jednání se zájemcem o službu. Dostatečný prostor je věnován sociálnímu šetření, které je často v oblasti sociální práce a sociálních služeb skloňováno, ovšem chybí k němu zdroje – ať už v podobě knih, studií nebo např. článků publikovaných v časopisech, které lze využít pro teorii a praxi.

144×207, brožovaná vazba, 128 stran, cena 199 Kč, 8,36 €, ISBN: 978-80-247-4678-4, kat. číslo 4064

Publikaci můžete objednat přímo v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/jednani-se-zajemcem-o-sluzbu-socialni-pece-od-a-do-z_7691/kniha/katalog/

Kvalita života Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství - autoři: Hudáková Anna, Majerníková Ľudmila

Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství je vědeckou monografií, která pomocí statistiky zpracovává zásadní oblasti konceptu kvality života v seniorské populaci. V předkládané publikaci je největší pozornost věnována kvalitě života u seniorů související s mobilitou, soběstačností, emocionálním a sociálním atributem. Komponenty kvality života jsou analyzovány u seniorů v ústavním zařízení různého typu a výsledky analýzy jsou prezentovány jako doporučení pro praktické využití. Kniha je proto určená odborníkům z oblasti geriatrie, ošetřovatelství, sociologie a psychologie.

144×207, brožovaná vazba, 128 stran, cena 229 Kč, 9,62 €, ISBN: 978-80-247-4772-9, kat. číslo 4070

Publikaci lze objednat přímo z e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/kvalita-zivota-senioru-v-kontextu-osetrovatelstvi_7787/kniha/katalog/

Klinická prepedeutika v urgentní medicíně Klinická propedeutika v urgentní medicíně - autor: Dobiáš Viliam

Vysokoškolská pregraduální i postgraduální učebnice pro ošetřovatelské i lékařské odbory je první publikací v Čechách i na Slovensku, která se věnuje principům získání anamnézy a zásadám fyzikálního vyšetření v přístrojových, personálních, materiálních a prostorových podmínkách neodkladné přednemocniční péče. Je určená lékařům všech specializací, zdravotníkům pracujícím ve zdravotnické záchranné službě, v operačních střediscích a na urgentních příjmech (emergency) nemocnic a ambulancí, dále studentům lékařských a ošetřovatelských fakult, záchranářům všech stupňů, složky Integrovaného záchranného systému nevyjímaje. Určena je všem, kteří potřebují stanovit správnou diagnózu v terénu jen na základě rozhovoru s pacientem, za použití vlastních rukou, smyslů a s minimálním vybavením.

Kniha popisuje diagnostiku v terénu u nemocného jen na základě anamnézy a fyzikálního vyšetření.

167×240, brožovaná vazba, 208 stran, cena 399 Kč, 16,76 €, ISBN: 978-80-247-4571-8, kat. číslo 3084

Publikaci lze objednat přímo z e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/klinicka-propedeutika-v-urgentni-medicine_7547/kniha/katalog/

Chirurgie rukyChirurgie ruky - Pilný Jaroslav, Slodička Roman a kolektiv

Mezinárodní kolektiv špičkových odborníků připravil tuto praktickou publikaci k diagnostice a terapii jednoho z nejčastějších poranění. Publikace zahrnuje problematiku traumatologie ruky, řešení poúrazových stavů a degenerativních postižení ruky, zahrnuje i problematiku loktu a předloktí ve vztahu k ruce.

Kniha je bohatě obrazově dokumentována a kompletní obrazová dokumentace je rovněž na přiloženém CD. Kniha je určena nejen mladým lékařům, ale i zkušeným chirurgům, traumatologům, ortopedům, neurochirurgům, plastickým chirurgům ale i neurologům, radiologům, anesteziologům či rehabilitačním pracovníkům.

167×240, brožovaná vazba, 400 stran, cena 849 Kč, 34,36 €, ISBN: 978-80-247-3295-4, kat. číslo 1574

Publikaci lze objednat přímo v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/chirurgie-ruky_6130/kniha/katalog/listovani-google/

MotivaceMotivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví - autoři: Vévoda Jiří, Ivanová Kateřina, Nakládalová Marie, Bártlová Sylva, Špatenková Naděžda, Prošková Eva

Publikace představuje současné faktory motivační a faktory pracovní spokojenosti všeobecných sester. Ukazuje možnosti, jak je efektivně využít v praxi. Moderní pojetí publikace jednoduchým a přehledným způsobem seznamuje management zdravotnických zařízení, studenty zdravotnických oborů, jejich pedagogy i další odbornou veřejnost s metodologií a výsledky rozsáhlého výzkumu.

Kniha je doplněna o základní teorie motivace a pracovní spokojenosti. Čtenář získá přehled o práci sestry – manažerky v současném zdravotnictví, o pracovních podmínkách, ve kterých vykonává své povolání i o aktuálním systému vzdělávání sester. Autoři se dlouhodobě zabývají poradenskou činností v oblasti motivace lidských zdrojů, pohybují se v oblasti managementu zdravotnických zařízení, přednáší studentům nelékařských oborů, i studentům medicíny personální management.

144×207, brožovaná vazba, 160 stran, cena 299 Kč, 12,56 €, ISBN: 978-80-247-4732-3, kat. číslo 4068

Publikaci lze objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/motivace-sester-a-pracovni-spokojenost-ve-zdravotnictvi_7573/kniha/katalog/

Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy III-gynekologie a porodnictví, onkologie, psychiatrie - 2., doplněné vydání - autoři: Slezáková Lenka a kolektiv

Druhé, doplněné vydání úspěšné učebnice! Kniha je určena studentům a vyučujícím SZŠ – obor zdravotnický asistent – a studentům a pedagogům zdravotnických lyceí. Jedná se o základní učebnici v oboru ošetřovatelství, zejména ošetřovatelství v klinických oborech, které se vyučují ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. Obsahem této třetí části učebnice je ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, onkologii a psychiatrii. Studentům kniha poskytne základní teoretické poznatky o příčinách, projevech a léčbě nejčastějších onemocnění a stavů v těchto oborech. Tyto vědomosti jim umožní posoudit a popsat potřeby pacientů i plánovat a realizovat ošetřovatelskou péči.

167×240, brožovaná vazba, 248 stran, cena 279 Kč, 11,72 €, ISBN: 978-80-247-4341-7, kat. číslo 2499

Publikaci lze objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-pro-stredni-zdravotnicke-skoly-iiigynekologie-a-porodnictvi-onkologie-psychiatrie_7304/kniha/katalog/

Ošetřovatelství v geriatriiOšetřovatelství v geriatrii - Hodnotící nástroje - autorka: Pokorná Andrea

Nástroje hodnocení kognice, interakce, sebepéče, výživy, bolesti, soběstačnosti a podpora smysluplnosti jsou hlavními tématy publikace, která se věnuje problematice péče v geriatrii z hlediska posuzování stavu geriatrických pacientů a klientů v nemocnicích a v zařízeních sociální péče (např. v domovech důchodců). Přehled jednotlivých hodnoticích technik v geriatrii u nás ještě nebyl takto komplexně publikován. Bude sloužit nejen studentům ošetřovatelství, ale také sestrám a pracovníkům v zařízení sociální péče k posouzení stavu svých klientů. Kniha obsahuje široký výčet hodnoticích škál a nástrojů.

167×240, brožovaná vazba, 202 stran, cena 299 Kč, 12,56 €, ISBN: 978-80-247-4316-5, kat. číslo 2494

Publikaci lze objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-v-geriatrii_7287/kniha/katalog/

SupervizeSupervize v ošetřovatelské praxi - autor: Venglářová Martina a kolektiv

Ojedinělá publikace, která zpracovává tematiku supervize v práci sestry a nelékařských pracovníků. Seznamuje čtenáře s důvody supervize v práci sester a lékařů i s jejími cíli, popisuje průběh, metody i různé modely supervize. Doplněny jsou i kapitoly o manažerské supervizi, koučování v ošetřovatelské praxi a o etice v práci supervizora. Publikace je doplněna kazuistikami, které vhodně doplňují teoretickou část. Autorka publikace se dlouhodobě a úspěšně zabývá problematikou psychologie, supervize a komunikace v práci sester.

14×21 cm | 104 stran | 978-80-247-4082-9 | Katalog. č.: 2480

Publikaci je možno zakoupit v i v e-shopu Grady, zde: http://www.grada.cz/supervize-v-osetrovatelske-praxi_6967/kniha/katalog/?newsletter=1

Péče o dítě s postižením sluchuPéče o dítě s postižením sluchu - autor: Muknšnáblová Martina

Kniha přináší potřebné informace pro poskytnutí kvalitní péče dítěti se sluchovým postižením jak zdravotníky, tak i pedagogy. Autorka popisuje nejčastější problémy související s  péčí o dítě se sluchovým postižením - základní druhy sluchového postižení, jeho příčiny, projevy, prevence, diagnostika i způsoby terapie, respektive rehabilitace sluchových vad, ale především potřeby dětí a odlišnosti uspokojování jejich základních potřeb. Dále se kniha zabývá dopadem omezení sluchu na psychomotorický vývoj dítěte v jednotlivých věkových obdobích.

Publikaci lze objednat přímo v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/pece-o-dite-s-postizenim-sluchu_7992/kniha/katalog/?newsletter=1

Zubní lékařství Zubní lékařství - autor:Mazánek Jiří a kolektiv

Rozsáhlá publikace neobsahuje pouze údaje o „propedeutice“ v užším slova smyslu, ale nezbytné informace a návody o stomatologickém vyšetřování, ošetřování a léčebných postupech a o přístupu k nemocnému. V jednotlivých kapitolách jsou zpracovány základní požadavky pro teoretickou i praktickou výuku základních stomatologických specializací. Učební texty doplňují i kapitoly z oboru fotonické medicíny, managementu privátní praxe, v přehledu je zpracována zdravotnická legislativa a vedení dokumentace. Kniha je bohatě dokumentována názornými obrázky (cca 630 původních obrázků, fotografií a grafů, z toho 28 stran barevné přílohy), které jsou užitečné z didaktického hlediska. Bohatě a názorně ilustrovaná kniha je určena studentům stomatologie a začínajícím stomatologům, je ale nezbytná i pro jejich učitele a školitele. Autor, náš přední odborník, do publikace shrnul jak své celoživotní zkušenosti, tak zkušenosti špičkového pracoviště, které po mnoho let vedl.

Publikaci lze objednat přímo v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/zubni-lekarstvi_6378/kniha/katalog/?newsletter=1

Ošetřovatelstv v psychiatrii Ošetřovatelství v psychiatrii - autoři: Petr Tomáš, Marková Eva a kolektiv

Publikace přináší komplexní obraz o moderní psychiatrické ošetřovatelské péči. Cílem publikace je předat informace studentům oboru, vyučujícím a odborné veřejnosti o současných trendech v ošetřovatelské péči u nemocných v psychiatrii. Publikace nahradí na trhu knihu Psychiatrická ošetřovatelská péče.

17×24 cm | 296 stran | 978-80-247-4236-6 | Katalog. č.: 2491

Publikaci je možno ihned objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/osetrovatelstvi-v-psychiatrii_7192/kniha/katalog/?newsletter=1

Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - autoři: Kelnarová Jarmila, Matějková Eva

Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití ve zdravotnických profesích. Po jejím prostudování a využití při výuce žák získá teoretické poznatky a předpoklady pro jejich využití v praxi. Psychologické poznatky obsažené v učebnici využije při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, při sdělování informací a při edukaci nemocného. Bude schopen hodnotit a chápat chování pacienta v určité situaci a získá možnost reflexe vlastních reakcí. Kniha je určena jako jedna z učebnic pro obor zdravotnický asistent a další zdravotnické obory.

14×21 cm | 148 stran | 978-80-247-5203-7 | Katalog. č.: 4084

Publikaci je možné objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/psychologie-a-komunikace-pro-zdravotnicke-asistenty-4-rocnik_8235/kniha/katalog/?newsletter=1

Fyziologie oka a vidění Fyziologie oka a vidění - 2., doplněné a přepracované vydání - autoři: Synek Svatopluk, Skorkovská Šárka

Po devíti letech vychází aktualizované vydání úspěšné publikace vhodné nejen pro optiky, optometry, oční lékaře, ale i fyziology a studenty medicíny. Kniha seznamuje jak s anatomií a biochemií zrakového ústrojí, tak i s fyziologií vidění. Na závěr je připojena i kapitola psychofyziologie zraku.

V době od prvního vydání se objevily nové poznatky o fyziologii oka a mechanizmu vidění, které bylo nutné zahrnout do aktualizovaného vydání díla. Jedná se o poznatky jak o struktuře sklivce, tak o významu pigmentového epitelu sítnice, které jsou klíčové při diagnostice i při léčení očních chorob pomocí kmenových buněk a transplantace pigmentového epitelu.


Kniha seznamuje čtenáře s anatomií a fyziologií zrakového ústrojí, s vlastnostmi optického prostředí, s elektrofyziologií i potřebnými znalostmi z biochemie a dalších potřebných oborů.
V prvních kapitolách je podán přehled anatomie a biochemie zrakového ústrojí. Podrobně je popsána struktura jednotlivých vrstev stěny oka i obsahu oční koule, včetně nejnovějších poznatků v ultrastruktuře tkání. Další kapitoly se zabývají také anatomií a fyziologií očních přídatných orgánů, funkční topografií zrakové mozkové kůry s jejími senzitivními, senzorickými i motorickými oblastmi a fyziologií cévního systému oka. Podrobně je probírána problematika regulace tvorby nitrooční tekutiny, která podmiňuje výši nitroočního tlaku a náchylnost ke vzniku zeleného zákalu, metody jeho měření a farmakologické účinky jednotlivých typů biochemických látek, které ovlivňují tvorbu nitroočního moku i jeho odtok. Zdůrazněn je význam hematookulární bariéry. Další části publikace se zaměřuje na fyziologické jevy zrakového systému, jako je refrakční stav oka, akomodace oka, barvocit, zraková ostrost, zorné pole. Popsána je i elektrofyziologie vidění v závislosti na funkci sítnicových elementů, jsou zmíněny elektrofyziologické vyšetřovací metody, které umožňují objektivní vyšetření funkční aktivity sítnice a zrakové dráhy, včetně nejmodernější multifokální elektroretinografie. Zmíněny jsou i fyziologie očních pohybů, vývoj a stupně binokulárního vidění a psychofyzikální aspekty vidění. V závěru publikace jsou popsány současné trendy ve vývoji umělé sítnice a sítnicových protéz, které jsou vyvíjeny pro nemocné se zbytky zraku.

17×24 cm | 108 stran | 978-80-247-3992-2 | Katalog. č.: 1698

Publikaci můžete objednat také v e-shopu nakladatelství, zde:http://www.grada.cz/fyziologie-oka-a-videni_8028/kniha/katalog/?newsletter=1

Tělovýchovné lékařstvíTělovýchovné lékařství - autor:Pastucha Dalibor a kolektiv

Kniha přináší to nejdůležitější z vysoce specializovaného interdisciplinárního oboru. Je určena především studentům lékařských fakult, nelékařských zdravotnických fakult a studentům sportovních oborů. Ocení ji ale i internisté, PL, traumatologové a zejména sportovní lékaři.

Kniha je určena pro pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru tělovýchovné lékařství, jehož základní náplní je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci. Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno, ale na druhé straně neadekvátní zátěž může působit negativně a vést k poškození zdraví. Proto se náplň tělovýchovného lékařství dotýká celého lidského organizmu a vyžaduje úzkou spolupráci s jinými lékařskými obory, např. vnitřním lékařstvím, všeobecným lékařstvím, pediatrií, dorostovým lékařstvím, chirurgií, ortopedií, rehabilitací, kardiologií, diabetologií, obezitologií, onkologií, preventivním lékařstvím, posudkovým lékařstvím, imunologií, hygienou práce, pracovním lékařstvím, genetikou a dalšími. Kniha přináší aktuální údaje týkající se problematiky fyziologie a genetiky tělesné zátěže, sportovního tréninku, výživy a regenerace, sportovní traumatologie. Publikace řeší ucelený pohled na problematiku zdraví a sportu se zohledněním možných rizik a benefitů pravidelné pohybové aktivity také pro prevenci nejběžnějších civilizačních onemocnění. Kniha je dobře dokumentačně vybavena – více než 50 obrázků a 35 tabulek vhodně doplňuje didaktické vlastnosti textu.

17×24 cm | 296 stran | 978-80-247-4837-5 | Katalog. č.: 3091

Publikaci můžete objednat také v e-shopu nakladatelství, zde:http://www.grada.cz/telovychovne-lekarstvi_7695/kniha/katalog/?newsletter=1

Nová publikace GradaEtické problémy medicíny na prahu 21. století - autoři: Ptáček Radek, Bartůněk Petr a kolektiv

Nakladatelství Grada přináší na knižní trh novinku Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou zde probrány aktuální kontexty etiky v medicíně a zdravotnictví obecně, ale též širší historické, ale též právní a psychologické souvislosti. Druhá část se věnuje problematice etických problémů, které stojí na pomezí výzkumu a klinické práce. Nastíněny jsou zde specifické otázky, před jejichž konkrétním řešením v klinické praxi medicína v současné době stojí. Třetí, klinická část mapuje stav etiky a očekávaných etických výzev v jednotlivých klinických oborech. V závěrečné části jsou probrány některé speciální otázky – například problematika smrti a umírání, dehumanizace v medicíně a další závažné jevy. Publikace jako celek představuje rozsáhlou a relativně ucelenou reflexi o stavu etiky na přelomu 20. a 21. století. Tematicky navazuje na publikaci Etika a komunikace v medicíně vydanou v roce 2011 v nakladatelství Grada Publishing.

Možno objednat ihned v e-shopu Grady, zde: http://www.grada.cz/eticke-problemy-mediciny-na-prahu-21-stoleti_8421/kniha/katalog/?newsletter=1

Naposledy změněno: Čtvrtek, 20. listopad 2014, 21.05