Seznam dostupných a připravovaných kurzů

Všechny kurzy, které jsou v E-Univerzitě dostupné, jsou ohodnoceny 3 kreditními body v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění (tj. vyhl. 4/2010 Sb.) - PLATÍ POUZE PRO ÚČASTNÍKY Z ČR.

V této rubrice naleznete seznam dostupných kurzů, do kterých je možné se zapisovat, a dle kurzy, které pro Vás připravujem. U každého kurzu je informace o výši přidělených kreditních bodů, o souhlasných stanoviscích, které kurz získal, a dále informace o tom komu je kurz určen. V přehledu také naleznete stručnou charakteristiku kurzu.

V případě, že by jste v nabídce nenašli téma, které by Vás zajímalo, neváhejte nám tuto skutečnost sdělit. Upřesníme Vám, zdali máme téma zařazeno v tématickém plánu , nebo zdali o zpracování kurzu na Vámi vybrané téma uvažujeme. Jakýkoliv námět z Vaší strany vítáme, naší snahou je připravit pro Vás takové kurzy, které Vám přinesou prohloubení Vaší kvalifikace, nové poznatky a dovednosti, budou přínosné a "šité na míru" s ohledem na Vaše potřeby.

Důležité upozornění!!

Upozorňujeme všechny studenty E-Univerzity na tyto základní pravidla studia e-learningových kurzů:

  • Pro přiznání certifikátu za absolvování kurzu a tedy adekvátního kreditního ohodnocení je nezbytné dodržovat pravidla E-Univerzity (popsaná v rubrice Pokyny ke studiu). Je naprosto neakceptovatelné, aby student absolvoval závěrečný test bez toho, aby si neprostudoval studijní materiál.
  • Délka studia jednoho kurzu je rovna hodinové dotaci, která je stanovena pro každý kurz. Nedoporučujeme studentům během jednoho dne absolvovat více kurzů. Optimální je absolvovat během jednoho dne jeden kurz! Pokud se rozhodne student v jednom dni absolvovat více kurzů, musí počítat s adekvátní dobou, kterou studiu musí věnovat, a která se rovná součtu hodinové kapacity všech absolvovaných kurzů (např. pokud má kurz stanovenu hodinovou dotaci 4 hodiny, pak při vystudování dvou kurzů je třeba si vyhradit pro studium délku 8 hodin).

Přehled kurzů naleznete zde.

Situace kolem kreditního ohodnocení e-learningových kurzů je vyřešena, od 1.2.2010 nabývá účinnosti vyhláška 4/2010 Sb., která konečně situaci upřesňuje. Kompletní znění nové vyhlášky, jakož i přehled kreditního ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání a popis a vysvětlení změn vyplývající z nové vyhlášky, naleznte zde.

Naposledy změněno: Úterý, 25. říjen 2016, 18.56