O nás

E-Univerzita - Lifelong learning online je vzdělávací instituce poskytující možnost prohloubení odborné kvalifikace nelékařským zdravotnickým pracovníků nejen České republiky. Naše společnost je orientována na poskytování distančního vzdělávání v podobě e-learningových kurzů. Vycházíme z potřeb zdravotnické praxe a snažíme se vhodným způsobem reagovat na požadavky odborné veřejnosti. V e-learningovém typu vzdělávání spatřujeme obrovský potenciál. Tento typ vzdělávání je aktuálním trendem 21. století a nabízí:

 • úsporu času a minimalizaci nákladů na vzdělávání,
 • vyškolení velkého počtu zaměstnanců v krátkém čase,
 • zkrácení nepřítomnosti zaměstnanců na pracovišti,
 • snadná dostupnost studia kdekoli a kdykoli,
 • individuální tempo studia.

Detailní informace o studiu naleznete v rubrice Pokyny ke studiu, která je dostupná v hlavním menu na titulní straně vlevo nahoře (popř. klikněte zde).

Naší strategií je nabídnout více než ostatní a především poskytovat takové služby, které budou kvalitní, na vysoké profesionální úrovni a budou pro vás jednoznačně přínosem.


Profesní profil odborného garanta E-Univerzity

Odborným garantem, správcem a manažerem výukového portálu je PhDr. Bc. Dita Vlasáková, RN., registrovaná sestra, andragog a certifikovaný manažer vzdělávání. Svou kvalifikaci získala studiem bakalářského oboru Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové a magisterským oborem Andragogiky a řízení lidských zdrojů na Univerzitě J. A. Komenského v Praze, z téhož oboru absolvovala i rigorózní zkoušku. Od roku 1988 pracovala v oblasti zdravotnictví. V roce 1993 získala specializaci „Ošetřovatelská péče v ortopedii“. Působila ve vrcholovém managementu v Nemocnici Most, kde zastávala pozici náměstka pro ošetřovatelskou péči. Získala rozsáhlou praxi v oblasti akreditace a certifikace ve zdravotnictví. Je vyškolena jako interní auditor normy ISO 9001 a auditor a konzultant Spojené akreditační komise České republiky. Má zkušenosti s řízením projektů financovaných ze strukturálních fondů Evropské unie. Řadu let se zabývá vzděláváním nelékařských zdravotnických pracovníků. Publikuje v řadě odborných periodik, která jsou určeny nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Od roku 2004 je registrovanou sestrou, od roku 2002 členem České asociace sester. Je certifikovaným manažer vzdělávání a svou odbornou kvalifikaci v oblasti distančního vzdělávání si rozšířila v rámci kurzu Realizátor distančního vzdělávání na Univerzitě Palackého v Olomouci.


Naše zkušenosti a přednosti - čím se odlišujeme od ostatních

E-Univerzita je tvořena týmem osobností/odborníků, kteří mají letité zkušenosti z ošetřovatelské a zdravotnické praxe a rozsáhlé zkušenosti se vzděláváním nelékařských pracovníků. E-Univerzita se od ostatních poskytovatelů distančního vzdělávání odlišuje především:

 • šíří a multiodborností portfolia;
 • tematickým zaměřením kurzů, které je koncipováno tak, aby reflektovalo požadavky současné praxe a aktuální;
 • možností filtrovat (vyhledávat) kurzy dle profesí;
 • počtem kreditního ohodnocení jednotlivých kurzů - kurzy jsou ohodnoceny maximálním počtem kreditů, které umožňuje vyhláška 4/2010 Sb.;
 • nastavením pravidel pro vzdělávání - žádná limitace, kontinuální metodická podpora studentů, dostupnost konzultačních služeb, studium v systému Moodle;
 • nabízíme možnost studovat všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům a nezaměřujeme se pouze na jednu profesi;
 • tutorská, metodická a poradenská činnost je zajištěna erudovanými odborníky.

Portál E-Univerzity není jen poskytovatelem vzdělávání, ale přináší studentům aktuální informace z oblasti ošetřovatelského výzkumu, legislativy a trendů v oboru a podporuje odborné diskuze. V rámci každého kurzu je založené odborné fórum, které otevírá prostor pro odborné diskuze a polemiky.


Naše portfolio

E-Univerzita nabízí desítky kurzů z mnoha medicínských oborů. Kompletní výčet kurzů naleznete v rubrice Seznam dostupných kurzů, kterou najdete v hlavním menu na titulní straně vlevo nahoře (popř. klikněte zde). Díky nové funkcionalitě můžete získat rychlý přehled kurzů dle jednotlivých profesí (tj. kurzů, za které ta či ona zdravotnická profese získává kreditní body potřebné k získání osvědčení pro výkon povolání bez odborného dohledu, tj. registraci). Tuto filtraci Vám umožní rubrika Kurzy dle profese - viz. hlavní menu (popř. klikněte zde). 

E-Univerzita je otevřena 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a nabízí možnost studovat v čase, který studentům vyhovuje, pohodlně, ze zahraničí, z domova či zaměstnání a tempem, které si zvolí. E-Univerzita nabízí širokou škálu odborných modulů/kurzů, jenž jsou koncipovány tak, aby adekvátně reflektovaly na požadavky a trendy v oboru ošetřovatelství, fyzioterapie, ergoterapie, radiodiagnostiky, radioterapie, gynekologie a porodnictví a intenzivní medicíny.

Doufáme, že Vám E-Univerzita přinese nejen kreditní body, ale i spoustu zajímavých informací z oboru, a bude pro Vás vhodnou alternativou pro naplňování povinnosti celoživotně se vzdělávat.

Naposledy změněno: Čtvrtek, 29. březen 2012, 02.04