Filtr:
Název kurzu
AIHA - autoimunní hemolytická anemie (049 - 2008)
Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek (101-2010)
Akutní infarkt myokardu v přednemocniční péči (053 - 2008)
Akutní intoxikace v přednemocniční péči (062-2009)
Akutní stavy v neurologii (220-2010)
Alimentární nákazy (042-2014)
Aloimunizace v transfuzním lékařství (050 - 2008)
Anatomie a fyziologie ženské reprodukční soustavy (023 - 2008)
Antitrombotická léčba (084-2015)
Autismus v životě dětí (226-2010)
Bolest z mnoha úhlů (009-2012)
Canisterapie (079-2014)
Chemoterapie - základ pro ošetřovatelskou praxi (233-2011)
Cholelitiáza (036-2014)
Diabetes mellitus a jeho komplikace (016-2012)
Diabetes mellitus a těhotenství (017-2013)
Diagnostika onemocnění štítné žlázy (032 - 2008)
E-Univerzita - celoživotní vzdělávání online
Edukace pacientů s diabetem mellitem v ambulantní péči (018-2013)
Enterální a parenterální výživa v kritických stavech (059 - 2008)
Fyziologický porod (024 - 2008)
Fyzioterapie po totální aloplastice kyčelního kloubu (003- 2008)
Hemolytické onemocnění novorozence a prenatální diagnostika (048 - 2008)
Historie porodní asistence, vývoj profese a vzdělávání, současná legislativa (022 - 2008)
Hlasová rehabilitace a reedukace (014-2013)
Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi (061 - 2008)
Homeostáza - základy pro klinickou praxi (219-2010)
Hospicová péče - současný stav a perspektivy (005 - 2012)
Indikátory kvality (019-2013)
Invazivní výkony prováděné v terénu (064 - 2009)
Ischemická choroba srdeční (068 - 2009)
Karcinom prsu a mamologický screening (077 - 2009)
Kineziotaping (080-2014)
Kojení a fyziologické puerperium (025 - 2008)
Kolorektální karcinom (104-2011)
Kompartment syndrom (043 - 2014)
Komunikace s pacienty se specifickými potřebami (065 - 2008)
Kontrastní látky v radiodiagnostice (211-2009)
Kontrola kvality analytického procesu ve zdravotnické laboratoři (215-2010)
Laboratorní diagnostika trombofilních stavů (213-2010)
LTV u infarktu myokardu (086 - 2016)
Lymfedém HK a prsu v souvislosti s terapií karcinomu prsu (145-2010)
Malnutrice (083 - 2015)
Manuální lymfodrenáž a ostatní léčba hyperosmolárních otoků (076 - 2009)
Měření kvality zdravotní péče (004-2012)
Mezinemocniční transporty a předávání pacientů v kritickém stavu (055 - 2008)
MRSA - aktuální problém (010 - 2012)
Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče (011-2012)
Nádorové markery (031 - 2008)
Nespecifické střevní záněty (234-2011)
Nutriční podpora pacientů s onemocněním trávicího ústrojí (058 - 2008)
Nutriční screening a nutriční péče - základ ošetřovatelské praxe (020-2012)
Obezita a poruchy příjmu potravy (045-2014)
Očkování (037-2013)
Odběry venózní krve - zásady a chyby (033-2013)
Onemocnění a úrazy CNS (147-2009)
Onemocnění dýchacích cest (153-2009)
Onemocněním ledvin a močového systému a specifika péče (149-2009)
Oš. péče o pacienta s frakturou krčku kosti stehenní (021-2012)
Ošetřovatelská péče o pacienta po CMP (029-2013)
Ošetřovatelská péče o pacienta s poruchou srdečního rytmu (069 - 2009)
Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou - srdeční selhání (070 - 2009)
Ošetřovatelský proces - základní poznatky pro praxi (171-2010)
Parkinsonova choroba (028-2013)
Péče o pacienta se stomií (034-2013)
Plánované rodičovství - kontracepce (026 - 2008)
Polytrauma v přednemocniční péči (052 - 2008)
Popáleniny v přednemocniční péči (054 - 2008)
Prevence nozokomiálních nákaz (193-2009)
Psychiatrická problematika v přednemocniční neodkladné péči (060 - 2008)
Radiační hygiena (066-2009)
Radiodiagnostika (078-2014)
Rehabilitační problematika kolenních náhrad (057 - 2009)
Revmatoidní artritida - možnosti fyzioterapie (120-2010)
RHB po amputaci DK ve stehně (081-2015)
RHB při poškození předního zkříženého vazu (085-2015)
Role sestry při léčbě TBC (063 - 2008)
Roztroušená skleróza (041-2013)
Screening Downova syndromu z pohledu zdravotního laboranta (038 - 2008)
Selhání ledvin a dialyzační péče (148-2010)
Škola zad (151-2011)
Současná prevence a léčba dekubitů (071-2010)
Standardizace v ošetřovatelské péči (013-2012)
Syndrom bolestivého ramene (027-2013)
Teoretický úvod do Feldenkraisovy metody (030 - 2008)
Transfuzní medicína - obecný přehled (051 - 2008)
Trombocyty (087-2016)
Urgentní stavy u dětí (074 - 2009)
Využití ergoterapie u pacientů s poruchou hybnosti (039 - 2008)
Využití ergoterapie v psychiatrické léčbě (040 - 2008)
Výživová opatření při antikoagulační léčbě (001-2012)
Základy epidemiologie pro klinickou praxi (006-2012)
Základy geriatrie nejen pro zdravotnickou praxi (015-2012)
Zdravotnická dokumentace a zásady jejího vedení (012-2012)
Zdravotnická legislativa a její dopad do ošetřovatelské praxe (002-2008)
Zlomeniny - možnosti terapie a specifika ošetřovatelské péče (035-2013)