Onemocněním ledvin a močového systému a specifika péče (149-2009)
(149-2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být i ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány těmto profesím: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, zdravotním laborantům, zdravotně sociální pracovník, nutriční terapeut.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 70 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je věnován problematice onemocnění ledvin a močového ústrojí. Úvodní kapitoly kurzu se věnují anatomii ledvin a močového ústrojí. V dalších kapitolách se kurz zabývá nejčastějšími vyšetřovacími metodami v urologii, o kterých po prostudování kapitol získáte přehled. Druhá polovina kurzu je věnována konkrétním onemocněním. Zabývat se budeme záněty močových cest, glomerulonefritidou, renální kolikou a selhání ledvin. V každé kapitole je rozpracován fyziologicko-patologický úvod, etiologie, klinický obraz onemocnění, diagnostika onemocnění, léčba a ošetřovatelská péče u jednotlivých onemocnění.