Onemocnění dýchacích cest (153-2009)
(153-2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být i ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, fyzioterapeutů, ergoterapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, zdravotním laborantům, farmaceutickým asistentům, nutričním terapeutům, radiologickým asistentům a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 127 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz má za cíl přiblížit základní onemocní horních i dolních cest dýchacích a standardní postupy vážící se k některým specifickým činnostem sestry. V úvodu kurzu je popsána anatomie a fyziologie respirační soustavy, následují kapitoly věnované diagnostice a symptomům chorob dýchacích cest. Další kapitola se pak věnuje konkrétním onemocněním. Řeč bude o onemocnění horních cest dýchacích - rinithis, laryngitis, sinusitidy. Navazují kapitoly o onemocnění dolních cest dýchacích - pneumonie, bronchitida, respirační tíseň, plicní edém, plicní embolie, astma bronchiale, bronchiektázie, CHOPN, TBC, nádory plic, sarkoidóza, silikoza a azbestóza. Věnovat se budeme i onemocněním pleury, inhalačním poraněním a poraněním plic - kontuze, lacerace. Samostatnou kapitolu tvoří onemocnění dýchací soustavy u novorozence. Poslední rozsáhlá kapitola je věnována především takovým tématům, které přímo souvisejí s ošetřovatelskou péčí a činnostmi sestry. Věnovat se budeme oxygenoterapii, aplikaci léků dýchacími cestami - inhalační léčbě, dále odběru biologického materiálu z dýchacích cest, péči o tracheostomovaného pacienta, zajištění toalety dýchacích cest a zajištění průchodnosti dýchacích cest. Opomenuty nebudou ani zásady péče o pacienta na UPV.