Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek (101-2010)
(101-2010)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen fyzioterapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, fyzioterapeutů a ergoterapeutům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. § 3 odst. 2)

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 90 stran

Stručná charakteristika kurzu: Hlavním tématem tohoto kurzu je hluboký stabilizační systém a jeho význam, který je popsán v úvodních kapitolách kurzu. Tématicky se první polovina kurzu zaměřuje především správné i chybné držení těla a rozebírá jednotlivé svalové dysbalance. Kapitoly kurzu se věnují významu balančního cvičení a popisují různé druhy rehabilitačních balančních pomůcek, které posílení HSS napomáhají. Hlavní pozornost je věnována využití Fit Ballu a Overbollu. Druhá polovina je věnována již konkrétním cviků pro posílení hlubokého stabilizačního systému, které je možné využít při sestavování cvičebního programu/plánu. Studijní opora tohoto kurzu obsahuje názorné ukázky jednotlivých cviků a informace, týkající se jejich správného a špatného provedení. Zásobník cviků (popsaný v druhé polovině kurzů) je zpracován tak, aby cíleně vedl ke správnému a bezpečnému posílení svalového systému od nejjednodušších základních prvků přes obtížné až po ty nejobtížnější, které jsou koordinačně velmi náročné. Cílem kurzu je poskytnout základní informace týkající se hlubokého stabilizačního systému (dále jen HSS) a poskytnout zásobník cviků pro aktivaci svalů HSS za pomoci balančních pomůcek.