Kontrastní látky v radiodiagnostice (211-2009)
(211-2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen radiologickým asistentům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány radiologickým asistentům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 53 stran

Stručná charakteristika kurzu: Ústředním tématem kurzu, jak již napovídá jeho název, jsou kontrastní látky užívané v rámci radiodiagnostických vyšetření. Úvodní kapitoly kurzu pojednávají o historii rentgenových paprsků i historii kontrastních látek, vzniku rentgenového záření a jeho vlastnostech a seznámí účastníka s absorpčními poměry v nativním rentgenovém obraze. Díky dalším kapitolám kurzu bude účastník znát rozdělení kontrastních látek, seznámí se s rizikovými faktory při podání jodových kontrastních látek a nežádoucími reakcemi, které mohou vzniknout. Druhá polovina kurzu je zaměřena na jodové kontrastní látky, účastník se seznámí se zásadami, kterých je třeba se držet při aplikaci těchto látek, s přípravou pacienta i s vlastní aplikací. Dále budou prezentovány standardní postupy pro přípravu pacienta na cékografii, irrigografii, angiografii, rtg vyšetření žaludku s podáním kontrastní látky, hysterosalpingografii či vylučovací urografii. Závěrečná kapitola je pak věnována klinicko - pacientské komunikace, jejím zásadám, které je nezbytné dodržovat v rámci edukace klienta.