Radiační hygiena (066-2009)
(066-2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen radiologickým asistentům, přínosem však může být i ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány radiologickým asistentům, radiologickým fyzikům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 65 stran

Stručná charakteristika kurzu: Ústředním tématem tohoto kurzu je radiační hygiena, tedy vliv ionizujícího záření na lidský organismus. Kurz má za cíl poskytnout základní přehled o ionizujícím záření a jeho působení na lidský organismus. Úvodní kapitoly kurzu objasňují co vlastně ionizující záření je, jaké jsou základní druhy tohoto záření, jak ionizující záření interaguje s látkou. Opomenuty nebudou ani veličiny a jednotky sloužící k popisu zdrojů ionizujícího záření a k popisu jeho interakce s prostředím. Velký prostor je věnován biologickým účinkům ionizujícího záření a jeho následkům na lidský organismus. V závěru kurzu se zmíníme krátce o některých přírodních a umělých zdrojích ionizujícího záření, které nejvíce přispívají k radiační zátěži lidí.