Onemocnění a úrazy CNS (147-2009)
(147-2009)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány těmto profesím: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut a ergoterapeut.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 140 stran

Stručná charakteristika kurz: Díky tomuto kurzu se účastník seznámí se základními onemocněními a nejčastějšími úrazy CNS - mozku a míchy. V úvodních kapitolách kurzu si zopakujete anatomické a fyziologické poznatky o CNS, následující kapitoly pak popisují diagnostiku chorob CNS a hlavní symptomy, se kterými se můžeme setkat. Samostatná kapitola je věnována farmakoterapii, která je spojena s onemocněním CNS. Detailně se také budeme věnovat monitoringu v rámci neurologických onemocnění - monitorace nitrolebního tlaku, perfúzního tlaku, jugulární symetrie aj. V následných kapitolách jsou pak popsány konkrétní patofyziologické stavy CNS. U každého onemocnění je popsána etiologie onemocnění, jeho diagnostika, eventuelní léčba a případné komplikace. Opomenuta samozřejmě není samostatná kapitola, která se věnuje specifickým aspektům ošetřovatelské péče o pacienty s neurologickým onemocněním. Uvedeny jsou i nejčastější ošetřovatelské diagnózy, stanovené cíle a intervence, které řadíme do ošetřovatelského plánu u neurologických pacientů. lymfedému, posudkové činnosti a psychosociální problematice. V přílohách studijní oporu, pak naleznete popis postupu manuální lymfodrenáže ruky, krku, břicha, hrudníku a zad.