Akutní intoxikace v přednemocniční péči (062-2009)
(062-2009)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým záchranářů, všeobecným sestrám, nutričním terapeutům, zdravotnickým laborantům, farmaceutickým asistentům a porodním asistentkám.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 52 stran

Stručná charakteristika kurzu: Akutní intoxikace znamenají pro člověka reálné ohrožení životně důležitých funkcí. Znalost časných klinických příznaků jednotlivých otrav je nejdůležitějším kritériem správného postupu. Rozhoduje o včasném stanovení správné diagnózy, o včasném transportu na odpovídající pracoviště, o včasném zahájení odpovídající léčby. K těmto znalostem by měl napomoci i tento kurz. Úvodní kapitoly kurzu popisují diagnostiku intoxikací v přednemocniční péči, definují vlastní pojem akutní intoxikace a dále seznámí účastníka s hlavními klinickými symptomy intoxikací. Dále se prostřednictvím kurzu seznámíte s prioritami v přednemocniční péči (v souvislosti s akutními intoxikacemi) a intervencemi, které uplatňujeme v rámci poskytnutí prvního ošetření intoxikovaného pacienta. Druhá polovina kurzu se pak věnuje jednotlivým druhům intoxikací.