Karcinom prsu a mamologický screening (077 - 2009)
(077 - 2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen radiologickým asistentům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, nutričním terapeutům, zdravotnickým záchranářům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 75 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz detailně popisuje problematiku karcinomu prsu a současný stav prevence karcinomu prsu v ČR. Začátek kurzu účastníka zevrubně seznámí s významem mamografického screeningu a základními anatomickými poznatky vztahující se k mléčné žláze a prsu. Úvodní kapitoly kurzu dále přinášejí informace o historii karcinomu prsu, přehledy o incidenci onemocnění v ČR i ve světě a seznámí účastníka s epidemiologií a mortalitou této choroby. Navazující část kurzu popisuje možné rizikové faktory vzniku karcinomu prsu, jeho symptomy a popisuje jednotlivé typy nádorů prsu. V dalších kapitolách jsou podrobně popsány diagnostické metody uplatňované v rámci diagnostiky karcinomu prsu. Tento oddíl se podrobně věnuje i problematice samovyšetření prsu a obsahu popis základní instruktáže samovyšetření prsu vč. pomůcek, které je možné v rámci edukace žen použít. Problematiku karcinomu prsu uzavírá kapitola o léčbě tohoto onemocnění. Druhá polovina kurzu se pak velmi detailně zabývá vlastním screeningem karcinomu prsu. Zmíněna je obecně onkoprevence v ČR, základní preventivní doporučení, podmínky vstupu radiologických pracovišť do programu screeningu prsu v ČR a taktéž jsou uvedeny a detailně popsány požadavky, které musí pracoviště splnit, a které ukládá platná legislativa ČR.