Manuální lymfodrenáž a ostatní léčba hyperosmolárních otoků (076 - 2009)
(076 - 2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen fyzioterapetům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány těmto profesím: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, fyzioterapeut a ergoterapeut.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 49 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz má za cíl seznámit účastníka s léčbou hyperosmolárních otoků. Detailně se pak věnuje manuální lymfodrenáži. Kurz je vhodný jako teoretická příprava pro praktický nácvik vlastní techniky manuální lymfodrenáže. Úvodní kapitoly kurzu pojednávají o historických meznících lymfologie a anatomii mízního systému. Dále kurz obsahuje detailní popis diferenciální diagnostiky hyperosmolárních otoků a vyjmenovává indikace a kontraindikace manuální lymfodrenáže. Druhá polovina kurzu se věnuje technikám provádění manuální lymfodrenáže, přístrojové lymfatické drenáži a ostatních druhům léčby hyperosmolárních otoků - kompresivní terapie, cvičení a pohybová léčba, režimová opatření.