Psychiatrická problematika v přednemocniční neodkladné péči (060 - 2008)
(060 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým záchranářům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, ergoteraputům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 55 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz pomůže účastníkovi získat základní přehled o psychiatrické problematice v rámci přednemocniční péče. Díky kurzu bude účastník seznámen s jednotlivými psychiatrickými onemocněními mezi něž patří: duševní poruchy vyvolané psychoaktivními látkami, organické duševní poruchy, schizofrenní poruchy, afektivní poruchy či fobické úzkostné vztahy nebo obsedantně kompulzivní porucha. Kapitoly kurzu však pojednávají i o suicidiálních krizích a reakcích na závažný stres. Účastník kurzu zde nalezne pravidla jak postupovat, pokud je nutné zvládnout neklidného a agresivního pacienta v terénu a dále pak vhodné intervence, které je nutné uplatnit při péči o pacienta, jenž je pod vlivem alkoholu či drog. Kurz je sice primárně orientován do přednemocniční péče, přínosem však může být i pro ostatní nelékařské pracovníky, kteří pracují na lůžkových odděleních či ambulancích. V rámci kurzu se též budeme věnovat nedobrovolné hospitalizaci a problematice fyzického či farmakologického omezení.