Nutriční podpora pacientů s onemocněním trávicího ústrojí (058 - 2008)
(058 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen nutričním terapeutům a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou (kromě výše uvedených profesí) též přiznány porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 60 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je věnován problematice nutriční podpory u nemocných s onemocněním trávicího ústrojí. V úvodních kapitolách kurzu si účastník kurzu zopakuje p ovšechný přehled trávicího ústrojí . Navazujícím tématem jsou pak šetřící diety, které jsou indikovány např. při stavech po hladovce, kdy pacient není schopen nebo z důvodu léčby nesmí přijímat stravu per os, u chorob trávicího ústrojí nebo při dlouhodobých poruchách trávicího systému, které nevyža­dují speciální omezení energetické a biologické hodnoty stravy. Další kapitoly kurzu jsou pak věnovány nutričnímu screeningu a náplni práce nutričního terapeuta. V druhé polovině kurzu se zaměřujeme na individuální dietu a sipping. Závěrečné kapitoly kurzu jsou věnovány jednotlivým onemocněním trávicího ústrojí a nutričním intervencím v rámci těchto stavů.