Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou - srdeční selhání (070 - 2009)
(070 - 2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 53 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se podrobně zabývá problematikou kardiálního selhání. Úvodní kapitoly kurzu jsou věnovány základním anatomickým a fyziologickým poznatkům vztahujících se ke kardiovaskulárnímu systému lidského těla. Samostatná kapitola je věnována diagnostice srdeční nedostatečnosti a adaptačním mechanismům, které se snaží stabilizovat nebo zlepšit výkonnost srdce jako pumpy. V druhé polovině kurzu je pak detailně popsána problematika levostranného a pravostranného srdečního selhání. V závěru kurzu jsou popsány ošetřovatelské intervence, jež patří jednoznačně do plánu péče o tyto nemocné. Opomenuta není ani vlastní léčba srdečního selhání.