Ošetřovatelská péče o pacienta s poruchou srdečního rytmu (069 - 2009)
(069 - 2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, nutričním terapeutům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 79 stran

Stručná charakteristika kurzu: Ústředním tématem tohoto kurzu jsou poruchy srdečního rytmu, což vyplývá již z jeho názvu. V úvodních kapitolách kurzu si účastník zopakuje anatomické a fyziologické poznatky převodního systému srdce a obecné informace o jeho patofyziologii. Další kapitola kurzu je věnována popisu EKG křivky a diagnostice poruch srdečního rytmu. Druhá polovina kurzu se detailně věnuje jednotlivým poruchám, jejich příčinám, diagnostice a léčbě. Podrobně je popsána léčba prostřednictvím elektrické defibrilace, kardioverze a kardiostimulace. Závěrečné kapitoly kurzu jsou věnovány režimovým opatřením, edukaci pacienta a jeho rodiny a ošetřovatelské péči o pacienty s poruchou srdečního rytmu s pohledu sestry.