Ischemická choroba srdeční (068 - 2009)
(068 - 2009)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 52 stran

Stručná charakteristika kurzu: Ústředním tématem tohoto kurzu je ischemická choroba srdeční. V úvodu kurzu je zmíněn historický vývoj léčby ICHS a základní anatomie a fyziologie kardiovaskulárního systému. Kapitoly, které tvoří první polovinu kurzu, popisují všeobecné dělení ICHS, charakteristiku a rizikové faktory ICHS a dále diagnostiku tohoto onemocnění. V druhé polovině kurzu je detailně popsána léčba ICHS a péče o nemocného s anginou pectoris a akutním infarktem myokardu. V těchto kapitolách je popsána i stěžejní role sestry v rámci péče o tyto nemocné. Závěr kurzu pak patří prevenci ischemické choroby srdeční.