AIHA - autoimunní hemolytická anemie (049 - 2008)
(049 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým laborantům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 43 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Úvod kurzu je věnován fyziologii krvetvorby, následně jsou již kapitoly úzce zaměřeny na problematiku a utoimunní hemolytické anemii a a lgoritmus laboratorních vyšetření u tohoto onemocnění. Kapitoly kurzu popisují etiologii a patogenezi anémií se zaměřením na autoimunitní anémie. Je zde zmíněna historie v oblasti autoimunních anémií a dále jejich rozdělení a klinický přístup k nim. Detailně je popsán algoritmus laboratorních vyšetření se zvláštním zaměřením na diagnostiku z hlediska imunohematologického včetně popisu vysoce specializovaných vyšetření. Součástí kurzu jsou i dvě kazuistiky, každá je typická pro největší skupiny AIHA - tepelnou i chladovou. Druhá polovina kurzu je věnována základním laboratorním technikám a metodice v oblasti imunohematologie včetně grafických schémat.