Fyzioterapie po totální aloplastice kyčelního kloubu (003- 2008)
(003- 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je především určen fyzioterapeutům, ergoterapeutům a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, ergoterapeutům, fyzioterapeutům, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 65 stran

Stručná charakteristika kurz: Tento kurz je věnován tématu totální aloplastiky kyčelního kloubu. Kurz je koncipován tak, že detailně popisuje užití prvků fyzioterapie v rámci předoperační a pooperační péče u pacienta s TEP kyčelního kloubu. V úvodu kurzu bude probrána historie tohoto výkonu, anatomie a kineziologie kyčelního kloubu, indikace k totální aloplastice kyčelního kloubu a typy implantátů užívaných při operačním řešení. Další kapitoly jsou zaměřené na fyzioterapeutické postupy, techniky a metody. Součástí kurzu jsou dva studijní materiály, druhý studijní materiál názorně přibližuje na 41 slidech průběh celého operačního výkonu (krok za krokem) implantace necementované totální endoprotézy kyčelního kloubu. Materiál byl vypracován ve spolupráci s ortopedickým pracovištěm Nemocnice Most.