Mezinemocniční transporty a předávání pacientů v kritickém stavu (055 - 2008)
(055 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým záchranářů, všeobecným sestrám a porodním asistentkám.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 46 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz Vám přinese základní informace, jenž se vztahují k transportům pacientů v rámci přednemocniční péče. V úvodních kapitolách kurzu se seznámíte s platnou legislativou, jenž problematiku transportů pacientů ve zdravotnictví upravuje. Dále Vám poskytneme informace o managementu zdravotnických transportů a jejich dostupnosti a koordinaci. V druhé polovině kurzu se seznámíte s druhy transportů ve zdravotnictví. Mezi tyto transporty patří nejen „základní“ doprava nemocných a raněných prostřednictvím sanitních vozů, ale i letecká záchranná služba. Vysvětlíme Vám rozdíl mezi jednotlivými druhy letů, které můžeme rozdělit do čtyř skupin - lety primární, sekundární, ambulanční a neonatální. Po absolvování kurzu budete schopni rozlišit rozdíly mezi rychlou lékařskou pomocí (RLP) a rychlou zdravotnickou pomocí. Taktéž se seznámíte se indikacemi pro výjezd záchranné služby v rámci systému rendez-vous. Závěr kurzu patří tématice transportů pacienta v kritickém stavu. Seznámíme Vás s pravidly příjmu pacienta na urgentní příjem a pravidly překladů pacientů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními, které jsou realizovány prostřednictvím ZZS. Ve studijním materiálu Vám taktéž budeme prezentovat roli dispečinku záchranné zdravotnické služby a pravidla pro dokumentování výjezdů. Po absolvování kurzu budete znát i povinné vybavení všech vozů určených pro transport pacientů v rámci systémů zdravotních transportů, bude umět definovat „Repatriační převozy“ a znát potřebnou kvalifikaci a složení posádky zajišťující zdravotnické transporty.