Využití ergoterapie u pacientů s poruchou hybnosti (039 - 2008)
(039 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen především ergoterapeutům a fyzioterapeutům. V rámci prohloubení odborných znalostí je vhodný i pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální pracovníky či zdravotnické záchranáře.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 45 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na využití ergoterapie u klientů s poraněním míchy a to v rámci paraplegie a tetraplegie. V úvodu kurzu si zopakujete anatomii míchy, její fyziologii a funkci. Následně se v rámci kurzu seznámíte s historií poranění míchy, jejími příčinami, typy a důsledky. Druhá polovina kurzu je věnována léčebné rehabilitaci. Okrajově se zmíníme o fyzioterapii u paraplegie a tetraplegie a detailně Vás seznámíme s využitím ergoterapie. Díky kurzu se seznámíte s eregoterapuetickými intervencemi, které jsou nezbytné k dosažení co nevětší kvality života u pacienta s poraněním míchy, jenž má trvalé důsledky na jeho mobilitu. Kapitoly kurzu též popisují sociální a pracovní rehabilitaci. Kurz Vám má přinést základní informace o možnostech, které může zdravotnický pracovník využít v rámci pomoci lidem s pohybovým handicapem, jenž je způsoben poraněním míchy. Přesto, že je kurz primárně určen ergoteraputům, bude jistě přínosem pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky.