Využití ergoterapie v psychiatrické léčbě (040 - 2008)
(040 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen především ergoterapeutům a fyzioterapeutům. V rámci prohloubení odborných znalostí je vhodný i pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální pracovníky či zdravotnické záchranáře.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 65 stran

Stručná charakteristika kurzu: Ergoterapie je jedna z nejstarších léčebných metod v terapii duševních chorob. Je to metoda, která se opírá, na rozdíl od převážné většiny ostatních léčebných postupů, o zdravé složky psychiky nemocných. J elikož v rámci výkonu povolání fyzioterapeutů a ergoterapeutů, ale i ostatních nelékařů, občas pozapomínáme „duševno“ klientovi osobnosti a více se orientujeme na složku somatickou, rozhodli jsme se do nabídky kurzů v E-Univerzitě zařadit i taková témata, která Vás seznámí s intervencemi zaměřenými na „léčbu duše“ a podporu lidského potenciálu. Naší snahou je tímto kurzem Vám přiblížit pro mnohé nelékaře téma jim trochu vzdálené - „Ergoterapie v psychiatrické léčbě“. V úvodu kurzu se budeme věnovat vytyčení vlastního oboru ergoterapie, , seznámíme Vás s kompetencemi ergoterapueta a základními pojmy související s psychiatrickou léčbou a ergoterapií. V rámci kapitol kurzu Vás seznámíme s cíli ergoterapie v léčbě klienta s duševní poruchou. V druhé části kurzu se budeme především zabývat vlastní psychiatrickou rehabilitací a jejím dělení a dále Vám přineseme i základní informace o systému psychiatrických služeb a modelu terapie u psychiatrických pacientů.