Popáleniny v přednemocniční péči (054 - 2008)
(054 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 47 stran

Stručná charakteristika kurzu: Popáleniny patří mezi závažná poranění, která by rozhodně neměla unikat naší pozornosti a neměla by být nikdy podceňována. Tento k urz je primárně určen zdravotnickým záchranářům, jelikož se v něm zaměřujeme na intervence v rámci ošetření termických traumat/úrazů v přednemocniční péči. Studium tohoto kurzu bude však jistě p řínosem pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky. Úvodní kapitoly kurzu popisují základní anatomii kůže, definici a rozdělení termických traumat, jejich prognózu a klasifikaci. Dále se v kurzu seznámíte s zásadami první pomoci v rámci přednemocniční neodkladné péče včetně třídění pacientů s tímto poraněním a jejich přípravou na transport. V druhé části kurzu se budeme věnovat tématům jako je: patofyziologie popáleninového šoku, resuscitační terapie popálenin či inhalační trauma. Zmíníme se také o terapii popálenin v ambulanci praktického lékaře. Neopomeneme též zmínit komplikace popálenin a specifika termických úrazů u dětí. Díky kurzu získáte ucelenější představu o přednemocniční péči u termických traumat, přičemž získané znalosti budete moci/umět uplatnit v praxi.