Transfuzní medicína - obecný přehled (051 - 2008)
(051 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 48 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Transfuze krve je nezbytnou součástí moderní péče o zdraví. Při správné indikaci může zachránit život a zlepšit zdravotní stav. S ohledem na tyto fakta jsme do nabídky e-learningových kurzů naší E-Univerzity zařadili i tento kurz, který Vám umožní pohled na transfuzní lékařství a krevní převody z trochu jiného, komplexnějšího úhlu. V úvodu kurzu se seznámíte se základními fakty vztahující se k historii transfuze, zopakujte si základní druhy transfuzních, pravidla pro jejich podání a možné komplikace spojené s krevním převodem. Zmíníme se též o zpracování odběru krve od dárců, konzervačních a resuspenzních roztocích. Kapitoly kurzu popisují pravidla pro vyplnění žádanky o imunohematologické vyšetření a pravidla pro manipulaci s transfuzním přípravkem. Neopomene zmínit ošetřovatelské intervence spojené s podáním transfuze, potransfuzní reakce či problematiku autotransfuzí. V druhé polovině kurzu se budeme věnovat skupinovým systémům erytrocytů, vyšetřovacím metodám v imunohematologii a imunohematologie jako takové. Kurz jsme se snažili koncipovat tak, aby pro Vás nebyl jen opakováním rutinních informací, ale abyste po absolvování kurzu byli v problematice transfuzního lékařství lépe orientováni.