Aloimunizace v transfuzním lékařství (050 - 2008)
(050 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 33 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. V kurzu je popsána obecná problematika imunologie s ohledem na její využití v transfuzní medicíně. V rámci kapitol kurzu je podrobněji popsán význam krevních skupin a klinický význam protilátek proti erytrocytům s ohledem na bezpečnou transfuzi a vznik hemolytického onemocnění novorozence. Součástí kurzu je i přehled klinicky nejvýznamnějších antierytrocytárních protilátek. Účastník kurzu bude díky kurzu seznámen s imunohematologickými vyšetřovacími metodami, jenž jsou užívány pro diagnostiku aloimunizace včetně rutinně používaných diagnostik při provádění základního předtransfuzního vyšetření.