Akutní infarkt myokardu v přednemocniční péči (053 - 2008)
(053 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, nutričním terapeutům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 36 stran

Stručná charakteristika kurzu: Infarkt myokardu je asi pětkrát častější u mužů než u žen. Objevuje se více se stoupajícím věkem, ale nejsou výjimkou ani dvacetiletí lidé s touto nemocí. I přes významné pokroky v léčbě infarktu přetrvává vysoká úmrtnost na toto onemocnění, asi kolem 25%, z toho polovina lidí umírá do hodiny od začátku příznaků. S ohledem na tuto skutečnost se jeví přednemocniční intervence v léčbě tohoto onemocnění jako stěžení. Tento kurz je koncipován tak, aby přinesl účastníkovi základní informace o tomto vážném onemocnění, které je způsobené náhlým přerušením dodávky kyslíku do srdečního svalu s následným odumřením části svalových vláken. Studiem tohoto kurzu si zopakujete vznik a vývoj infarktových změn na myokardu včetně anatomických poměrů, seznámíte se s činností posádky záchranné služby u pacienta s příznaky infarktu myokardu, s postupem léčby a dalším směrováním pacienta k definitivnímu ošetření. V rámci kapitol kurzů se seznámíte i s důvody včasné lékařské intervence při tomto onemocnění.