Hemolytické onemocnění novorozence a prenatální diagnostika (048 - 2008)
(048 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 43 stran

Stručná charakteristika kurzu: V první části kurzu je popsán stav hemolytického onemocnění novorozence (HON), jeho etiopatogeneze a klinický průběh s možnostmi jeho léčby. V rámci kapitol kurzu jsou popsány imunohematologické vyšetřovací metody pro diagnostiku a monitorování aloimunizace v průběhu gravidity včetně rutinně používaných laboratorních diagnostických systémů a diagnostik. Závěrem kurzu je rovněž zmíněna důležitost správné laboratorní praxe (SLP) a kontrol kvality imunohematologických vyšetřovacích metod. Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky.