Polytrauma v přednemocniční péči (052 - 2008)
(052 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým záchranářů, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotně sociálním pracovníkům, nutričním terapeutům, fyzioteraputům, ergoteraputů a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 34 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz přináší účastníkovi informace o příčinách vzniku, mechanizmu úrazu a oblastech výskytu polytraumatických poranění v našem životě, včetně zaměření na specifické stavy a přidružené choroby, informuje o postupu léčebné a ošetřovatelské péče složek Integrovaného záchranného systému na místě vzniku zranění včetně transportu do cílového zdravotnického zařízení pozemními i leteckými prostředky záchranné služby. Kapitoly kurzu Vás též seznámí se skórovacími systémy v přednemocniční a časné resuscitační péči či anesteziologickými aspekty polytraumatu v přednemocniční péči. Kurz je primárně určen pro zdravotnické záchranáře, přínosný však bude pro všechny nelékařské profese, jelikož s těmito stavy se může v rámci každodenní reality setkat každý z nás.