Diagnostika onemocnění štítné žlázy (032 - 2008)
(032 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 33 stran

Stručná charakteristika kurzu: V rámci kurzu si zopakujete funkci a význam štítné žlázy, její fyziologii a regulaci. Budete seznámeni s poruchami funkce štítné žlázy, záněty, nádory a jejich diagnostikou. Součástí kurzu je i kapitola, která se věnuje poruchám funkce štítné žlázy v souvislosti s graviditou. Velmi detailně kurz popisuje účinky hormonů štítné žlázy, které mají vliv na celý organismus, váží se na receptory a jsou přítomny téměř ve všech buňkách organismu. Po absolvování kurzu budete taktéž znát referenční meze pro metody vyšetření štítné žláz a budete vědět, co signalizují odchylky od těchto mezí. Autoimunní onemocnění štítné žlázy se projevuje aktivací T lymfocytů, tvorbou stimulujících a inhibičních protilátek, alterací funkce štítné žlázy. Stanovení hladin autoprotilátek patří vedle vyšetření TSH a FT4 k nejdůležitějším diagnostickým parametrům. Z tohoto důvodu jsme se v rámci kapitol kurzu neopomněli věnovat i této problematice. Druhá polovina kurzu se detailně zabývá vyšetřovacími metodami štítné žlázy. Řeč bude nejen o laboratorních metodách, ale i o metodách zobrazovacích. Vynechán nebude ani screening kongenitální hypotyreózy. Znalosti, které díky kurzu získáte, jsou přínosné jak pro laboratorní praxi, tak pro ošetřovatelskou péči a pomohou vám k lepší orientaci v problematice chorob štítné žlázy a k hodnocení stavu pacienta s takovým onemocněním.