Nádorové markery (031 - 2008)
(031 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen primárně pro zdravotnické laboranty. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány všem výše vyjmenovaným profesím a dále také nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 41 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na tématiku nádorových markerů, coby možných indikátorů nádorového bujení. V rámci úvodních kapitol kurzu se seznámíte s vznikem tumorů a vlastnostmi rakovinových buněk. Detailně se seznámíte se všemi markery, jež jsou spojené s nádorovým bujením. Díky kurzu získáte základní informace o sérových nádorových markerech, markerech kostního postižení, tkáňových markrech, opomenuty nebudou ani potenciální tumor markery spojené s buněčnou proliferací, diferenciací a metastazováním či cirkulující nádorové buňky. Získáte ucelený přehled o využití nádorových markerů v praxi a v závěrečných kapitolách se seznámíte s vyšetřeními, jež jsou indikována při podezření na nádorové onemocnění. Součástí kurzu je i přehled nemaligní příčiny, jež vedou k zvýšení některých nádorových markerů, přehled jednotlivých markerů, které je vhodné vyšetřovat při konkrétních typech suspektních malignit či přehled biologických poločasů a obvyklé hodnoty cut-off některých nádorových markerů. Kurz je sice primárně určen zdravotním laborantům, ale rozhodně jej doporučujeme všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům.