Kojení a fyziologické puerperium (025 - 2008)
(025 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří si prohloubí své znalosti v problematice porodnictví. Kreditní body jsou (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 64 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je primárně určen porodním asistentkám, přínosem však může být i pro všeobecné sestry či ostatní zdravotnické profesionály, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti gynekologie a porodnictví. Kurz je rozdělen do dvou celků, které na sebe navazují. Ve své první části seznamuje s problematikou fyziologického šestinedělí a popisuje změny, ke kterým dochází v bezprostředním poporodním období a poté v období následném. Jsou zde uvedeny změny na orgánových systémech ve smyslu involuce a změny progredující, jež jsou charakteristické pro šestinedělí. Zvláštní zřetel je kladen na psychickou stránku, která je porodem velmi ovlivněna. Druhá část se věnuje laktaci a kojení. Je zde zmíněn význam kojení pro matku i novorozence, jeho fyziologie, faktory podmiňující efektivní kojení a nutnost správné techniky kojení. V rámci kurzu se seznámíte s nejčastějšími problémy spojenými s laktací a kojením včetně jejich řešení. V závěr kurzu Vás seznámíme s laktační ligou a laktačními poradkyněmi.