Plánované rodičovství - kontracepce (026 - 2008)
(026 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, zdravotním laborantům, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, radiologickým asistentům a ergoterapeutům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 52 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je určen pro široké pole účastníků, neboť téma ochrany před neplánovaným otěhotněním bylo a je neustále velmi aktuální. V úvodu je zmíněn celosvětový trend regulace plodnosti a důvody jež k něm vedou. Další kapitoly popisují jednu z nejúčinnějších metod kontroly plodnosti a tou je efektivní kontracepce (antikoncepce). Stručně nastíněna historie kontracepčních metod, jejich vývoj až k současnosti. Jednotlivé metody jsou rozděleny dle uživatelů (ženy/muži), dále pak dle jednotlivých forem metod. Nejobsáhlejší kapitolu tvoří hormonální kontracepce, která patři celosvětově k nejspolehlivější a nejvíce využívané metodě.