Teoretický úvod do Feldenkraisovy metody (030 - 2008)
(030 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je především určen fyzioterapeutům, ergoterapeutům, všeobecným sestrám, porodnickým asistentkám, zdravotně sociálním pracovníkům a zdravotnickým záchranářům. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány všem výše vyjmenovaným profesím a dále také nutričním terapeutům, zdravotnickým laborantům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 53 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz „Teoretický úvod do Feldenkraisovy metody“ je kurz koncipovaný jako teoretický, informativní vhled do Feldenkraisovy metody. Feldenkraisova metoda je novým přístupem k porozumění sebe sama; je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových - fyzických i psychických. Je uplatnitelná jak v rámci poskytování ošetřovatelské péče, tak ve fyzioterapii či ergoterapii. Feldenkraisova metoda přináší především zlepšení vzpřímeného postoje, větší flexibilitu, lepší koordinaci a lehkost pohybu, dále pak redukci či úplnou ztrátu bolestí, tenzí a chronických fyzických, psychických a emocionálních stereotypů. Feldenkraisova metoda napomáhá rozvoji a růstu osobnosti prostřednictvím sebepoznávání pohybem, prohlubování vnitřního cítění a porozumění somatickým příčinám vlastních pocitů, citů a psychických návyků, zajišťuje též mapování a vědomé využívání vlastního potenciálu. Kurz je teoretickým vhledem, na který můžete navázat praktickým nácvikem. Praktický nácvik je možné získat prostřednictví kurzu, který pořádá v pravidelných intervalech autor tohoto kurzu MgA. Petra Oswaldová, která je jednou ze dvou mezinárodně akreditovaných lektorek Feldenkraisovy metody® působících v České republice (detailní informace o kurzech naleznete na titulní straně E-Univerzity). MgA. Petra Oswaldová získala titul Feldenkrais Practitioner, což je mezinárodně akreditované označení absolventa čtyřletého výcvikového programu Feldenkraisovy metody, který získala absolvováním vzdělávacího programu na Feldenkrais Studiengesseltschaft ve Vídni, jenž byl akreditován EuroTAB (European Training and Accreditation Board) a IFF (International Feldenkrais Federation).