Fyziologický porod (024 - 2008)
(024 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je především určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří si prohloubí své znalosti v oboru porodnictví. Kreditní body jsou (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 68 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je primárně určen porodním asistentkám, přínosem však může být i pro všeobecné sestry či ostatní zdravotnické profesionály, kteří si chtějí prohloubit své znalosti v oblasti porodnictví. Kurz je koncipován jako teoretický vhled do fyziologie porodu a průběhu fyziologického puerperia. Kurz je členěn do několika kapitol, které popisují úlohu porodní asistentky v rámci porodu, jednotlivé doby porodní, porodní mechanismy a porodní a poporodní monitoring rodičky a novorozence. V rámci kurzu se seznámíte s ošetřovatelskými intervence, které uplatňuje porodní asistentka při poskytování ošetřovatelské péče rodícím ženám a ženám v poporodním období. Druhá část kurzu je věnována poporodnímu období, edukaci rodiček a fyziologickým změnám, které v těle matky nastávají s ukončením gravidity a nástupem puerperia. Navazujícím kurzem je např. kurz „Kojení“, který je v rámci E-Univerzity taktéž dostupný. S patofyziologií porodu a porodnickými komplikacemi se můžete seznámit v rámci dalších kurzů, které jsou pro Vás v E-Univerzitě připraveny.