Anatomie a fyziologie ženské reprodukční soustavy (023 - 2008)
(023 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen porodním asistentkám a všeobecným sestrám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky. Kreditní body jsou přiznány porodním asistentkám, všeobecným sestrám, zdravotně sociálním pracovníkům, zdravotním laborantům, radiologickým asistentům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 53 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je primárně určen porodním asistentkám, přínosem však může být i pro všeobecné sestry či ostatní zdravotnické profesionály, kteří si chtějí rozšířit znalosti z oboru porodnictví a gynekologie. Kurz nabízí obecné principy funkční anatomie reprodukčního systému ženy. Seznamuje s pohlavním vývojem ženy, jednotlivými etapami jejího života. Zaměřuje se především na popis fyziologické činnosti jež má bezprostřední vztah k reprodukci ženy. Kurz je koncipován jako teoretický vhled/opakování základních anatomických a fyziologických prvků ženské reprodukční soustavy. Kurz je vhodné absolvovat před kurzy, které jsou tématicky zaměřeny na gynekologii a porodnictví a popisují možnou patofyziologii. Pro výkon povolání porodní asistentky (a nejen pro tuto profesi!) jsou výborné znalosti anatomie ženských pohlavních orgánů, vč. související fyziologie, naprostou nezbytností. Díky tomuto kurzu si můžete tyto znalosti znovu zopakovat a v testu, který je součástí tohoto kurzu, si pak své dovednosti prověřit. První část kurzu popisuje základní anatomické struktury ženské reprodukční soustavy. Druhá část kurzu je věnována její fyziologii.