Historie porodní asistence, vývoj profese a vzdělávání, současná legislativa (022 - 2008)
(022 - 2008)

Komu je kurz určen: Kurz je určen všeobecným sestrám, porodním asistentkám. Přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří si prohloubí své znalosti v oboru porodnictví. Kreditní body jsou (kromě výše uvedených profesí) též přiznány nutričním terapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 52 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz charakterizuje vývoj oboru porodnictví a v souvislosti s tím i vývoj profese porodní asistentky. V úvodu je zmíněn podíl porodní asistentky v současném systému péče o ženu během jejích životních etap, se zvláštním zaměřením prekoncepční období, graviditu, porod s poporodní období. Historie profese porodní asistentky, dříve „porodní báby“ dokonale vystihuje nelehkou cestu ve vývoji tohoto povolání až k aktuálním legislativním změnám ve vzdělávání, v získávání způsobilosti k výkonu profese, v kompetencích porodní asistentky a celoživotním vzdělávání.