Trombocyty (087-2016)
(087-2016)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen zdravotním laborantům a všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům a farmaceutickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 4/2010 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 46 stran

Stručná charakteristika kurzu: Ústředním tématem tohoto kurzu jsou trombocyty. Studijní opora popisuje životního cyklu a morfologické vlastnosti trombocytů a podrobněji se věnuje úloze trombocytů v procesu primární hemostázy. Uvádí stručnou charakteristiku onemocnění, které jsou doprovázené, resp. způsobené kvantitativními a/nebo kvalitativními poruchami trombocytů. Absolvent kurzu se podrobněji seznámí s postupy a principy laboratorní diagnostiky trombocytopatií a možnými léčebnými postupy u těchto stavů.