LTV u infarktu myokardu (086 - 2016)
(086 - 2016)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen fyzioterapeutům a všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: 3 k.b

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 41 stran

Stručná charakteristika kurzu: Úvodní kapitoly kurzu popisují detailně možné příčiny infarktu myokardu. V další části se student seznámí s patogenezí akutního infarktu myokardu, a dále s makroskopickým a mikroskopickým obrazem tohoto onemocnění, hojivým procesem, klinickými symptomy a diagnostickými metodami. Navazující část kurzu se věnuje komplikacím IM a jeho léčbě. Druhá polovina kurzu je zaměřena na vlastní rehabilitaci po IM. Detailně bude probrána nemocniční léčba, posthospitalizační rehabilitace, udržovací dlouhodobá rehabilitace i lázeňská léčba.