RHB při poškození předního zkříženého vazu (085-2015)
(085-2015)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen fyzioterapeutům a všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: 3 k.b

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 58 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na problematiku poranění předního zkříženého vazu. Úvodní kapitola kurzu se zaměřuje na anatomii a kineziologii kolenního kloubu. Navazující část popisuje funkci předního zkříženého vazu a jeho možné zranění. Po těchto kapitolách se budeme věnovat léčbě předního zkříženého vazu - konzervativní i chirurgické. Druhá polovina kurzu je již zaměřena na rehabilitaci u poškození LCA. V těchto kapitolách kurzu probereme jednotlivé fáze rehabilitace - časnou po operaci, RHB do 6 týdnů, RHB od 6 týdne po operaci a v neposlední řadě RHB po 6 měsících. Celá studijní opora je bohatě ilustrována názornými ukázky jednotlivých cviků, které uplatňujeme při RHB.