Antitrombotická léčba (084-2015)
(084-2015)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen zdravotním laborantům a všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům a farmaceutickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 52 stran

Stručná charakteristika kurz: Text seznamuje účastníky kurzu s problematikou antitrombotické léčby. Absolvent kurzu je informován o významu a klinickém využitím antitrombotické léčby a o jejím rozdělení do skupin podle způsobu ovlivnění hemostatických procesů. Podrobně jsou popsány mechanismy účinku jednotlivých typů antitrombotických léčebných přípravků a možné negativní účinky a komplikace, které mohou nastat během jejich aplikace. Druhá polovina kurzu je věnována možnostem monitorování účinnosti antitrombotické léčby a případným interferencím při laboratorním stanovení.