Malnutrice (083 - 2015)
(083 - 2015)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 42 stran

Stručná charakteristika kurzu: Úvodní kapitoly kurzu se věnují definici malnutrice, jejímu výskytu a příčinám, seznámí studenta s dělením malnutrice a její diagnostikou. Kapitola se věnuje také projevům malnutrice a možnostem léčby, opomenuta nebude ani prevence malnutrice. Navazující část kurzu pojednává o riziku malnutrice ve stáří a významu vlákniny ve stravě. Studující získá poznatky o faktorech ovlivňujících vznik malnutrice ve stáří, správném stravování u seniorů, zvláštnostech ve výživě starých lidí, rozdělení vlákniny, probiotikách a prebiotikách, SCFA mastných kyselinách a nežádoucích účincích vlákniny. Poměrně velká část studijní opory je věnovaná domácí nutriční podpoře. Účastník kurzu se dozví, jaké jsou indikace a podmínky realizace domácí nutriční podpory, seznámí se s formami nutriční podpory (enterální a parenterální výživa), způsobem jejich aplikace, indikacemi, technikami podávání, komplikacemi a kontraindikacemi. Další kapitola je věnována syndromu nádorové kachexie. Jsou zde informace o prevalenci a příčinách onemocnění, jeho příznacích a léčbě. Závěr kurzu je věnován ošetřovatelskému procesu v oblasti malnutrice. Kapitola popisuje možné ošetřovatelské diagnózy, cíle a výsledná kritéria včetně ošetřovatelských intervencí.