RHB po amputaci DK ve stehně (081-2015)
(081-2015)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen fyzioterapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, ergoterapeutům a fyzioterapeutům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: 3 k.b

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 7 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 97 stran

Stručná charakteristika kurzu: V úvodní kapitole kurzu je předložena stručná anatomie dolní končetiny a její funkce. Další kapitola se zabývá amputacemi, jejich indikací, dělením, typy a komplikacemi, jsou zde popsány změny amputačního pahýlu a jeho hodnocení. Hlavní částí studijní opory je kapitola o komplexní rehabilitaci pacientů po stehenní amputaci. RHB je zde rozdělena na fyzioterapii v předoperačním období a rehabilitační péči po operačním zákroku. Zde jednotlivé kapitoly informují o vyšetření pacienta fyzioterapeutem, rehabilitačních postupech před oprotézováním a při vlastním nácviku s protézou. Samostatnou kapitolou je využití fyzikální terapie u této diagnózy. Účastník kurzu dále získá základní informace o možnostech protetického vybavení. Součástí materiálu je i stručná problematika psychologická, sociální a informace o ergoterapii amputovaných pacientů.