Canisterapie (079-2014)
(079-2014)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a fyzioterapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: 3 k.b

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 58 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz pojednává o canisterapii jako podpůrné rehabilitační metodě. Úvod kurzu shrnuje stručně historii zooterapie a popisuje její dělení - dle metody a dle používaného zvířete. Navazující část srozumitelně popisuje jednotlivé specifika psů využívaných v zdravotně sociální oblasti (servisní psi, signální, vodící psi atd.). Druhá polovina kurzu se zabývá vlastní canisterapií - popisuje canisterapeutický tým, podmínky a pravidla canisterapie, její cíl a jednotlivé techniky. Řeč bude o aktivitách cílených na pocvičení jemné motoriky, aktivitách cílených na zlepšení hrubé motoriky a koordinace pohybu, aktivitách pozitivně ovlivňující kognitivní funkce a v neposlední řadě jsou popsány aktivity vedoucí ke zlepšení využívání kompenzačních pomůcek a zapojení klienta v běžných denních činnostech. Závěrečná kapitola účastníkovi přiblíží konkrétní využití metody v praxi pomocí ucelené kazuistiky.