Radiodiagnostika (078-2014)
(078-2014)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen radiologickým asistentům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány radiologickým asistentům, všeobecným sestrám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 78 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je zaměřen na oblast oboru radiodiagnostika. Nabízí základní přehled o fyzikální charakteristice rentgenového záření, popisuje fyzikální a biologické účinky rentgenového záření a objasňuje vznik rentgenového obrazu. Dále poskytuje přehled o radiologických technologiích používaných v současnosti. Opomenuta není ani oblast legislativy vztahující se k oboru radiodiagnostiky, stručně jsou popsány zásady snížení radiační zátěže a principy ochrany.