Obezita a poruchy příjmu potravy (045-2014)
(045-2014)

Komu je kurz učen : Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska : POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 66 stran formátu A4

Stručná charakteristika kurzu: Kurz má za cíl seznámit účastníka s poruchami příjmu potravy a základními fakty vztahující se k obezitě. Úvodní kapitola kurzu poskytuje studentovi vhled do problematiky, který popisuje psycho - sociální aspekty poruch příjmu potravy a obezity a jejich společné rysy. Navazující část je věnována obezitě jako takové. Popsána je prevalence a etiopatogeneze obezity, její diagnostika, užívané klasifikace a samozřejmě léčba. Detailně jsou popsány i chirurgické intervence v rámci terapie obezity vč. následní stravovacích režimů po bariatrických výkonech. Druhá polovina kurzu se věnuje mentální anorexii a bulimii. Popisuje diagnostická kritéria těchto poruch, prevalenci, rizikové faktory vzniku, klinickou symptomatologii, negativní důsledky, které se od těchto patologických stavů odvíjejí a samozřejmě možnosti terapie.