Kompartment syndrom (043 - 2014)
(043 - 2014)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, farmaceutickým asistentům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR:5 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 69 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz se věnuje problematice ošetřování pacientů s kompartment syndromem při poranění bérce, který je jeho závažnou komplikací. Kapitoly první poloviny kurzu popisují anatomické poměry bérce, klinické příznaky, příčiny vzniku, diagnostiku a léčbu kompartment syndromu. Druhá polovina kurzu je zaměřena na ošetřovatelskou péči u pacienta s kompartment syndromem. Jsou probrány detailně jednotlivé fáze léčby - předoperační a pooperační fáze - z pohledu ošetřovatelských intervencí a role sestry. Závěrečná kapitola popisuje možné ošetřovatelské diagnózy u tohoto onemocnění, očekávané výsledky a prováděcí ošetřovatelské intervence. Krátce se také zmíníme o specifikách výživy a psychologické stránce tohoto onemocnění.