Cholelitiáza (036-2014)
(036-2014)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, farmaceutickým asistentům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR:5 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 74 stran

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz se věnuje problematice cholelitiázy. V úvodní kapitole kurzu si účastník zopakuje anatomii žlučníku a žlučových cest a jejich fyziologii. Navazující část popisuje laboratorní a zobrazovací diagnostické metody, kterých je možno využít při onemocnění žlučníku a žlučových cest. Detailně je probrána ERCP vč. role sestry při tomto diagnosticko - terapeutickém zákroku. Druhá polovina kurzu se věnuje samotné cholelitiáze. Probrána bude epidemiologie, etiologie a klinická symptomatologie tohoto onemocnění, účastník kurzu se seznámí s jednotlivými formami cholelitiázy a typy žlučových konkrementů. Opomenuty nebudou ani možnosti léčby. Závěrečné kapitoly se věnují ošetřovatelské péči. Pojednávají o předoperační přípravě a pooperační péči. Celkem obsáhle jsou zde uvedeny možné ošetřovatelské diagnózy vztahující se k cholelitiáze. U každé oš. diagnózy jsou vydefinovány určující znaky, očekávané výsledky a ošetřovatelské intervence. Účastník kurzu má po jeho absolvování takové teoretické poznatky, aby dokázal sestavit adekvátní ošetřovatelský plán a seznámil se se stěžejními informaci týkající se tohoto onemocnění.