Alimentární nákazy (042-2014)
(042-2014)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům a farmaceutickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 59 stran

Stručná charakteristika kurzu: Úvodní kapitoly kurzu seznámí účastníka se základním rozdělením alimentárních onemocnění. Následně budou probrány alimentární infekce, tzv. lidské nemoci - antroponózy, dále se budeme zabývat skupinou alimentárních toxoinfekcí přenosných ze zvířete (zoonózy) a v neposlední řadě bude řeč o alimentárních intoxikacích z potravin. U všech onemocnění, která jsou uvedena v rámci výše zmíněných skupin alimentárních chorob, bude probrán jejich původce, inkubační doba, symptomatologie, riziko přenosu, výskyt a epidemiologický význam/preventivní opatření. Závěrečné kapitoly popisují všeobecná doporučení k prevenci alimentárních infekcí a intoxikací.