Roztroušená skleróza (041-2013)
(041-2013)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 79 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se věnuje tématice roztroušené sklerózy. Úvodní kapitoly kurzy popisují historické souvislosti tohoto onemocnění, jeho etiologii a epidemiologii, jakož i socio-kulturní, genetické a demografické faktory ovlivňující vznik choroby. Navazující část kurzu se věnuje klinické symptomatologii roztroušené sklerózy, jednotlivým fázím a typům tohoto onemocnění a možnostem léčby jednotlivých symptomů. Další kapitoly kurzu jsou zaměřeny na diagnostiku a léčbu choroby. Popsáno je nejen farmakologické ovlivnění choroby, ale i možnosti rehabilitace, ergoterapie a dietních opatření. V závěru kurzu bude řeč o MS centrech a organizacích sdružující polysklerotiky a také bude popsán pohled na onemocnění v souvislosti s možnou graviditou. Cílem kurzu je přinést základní povědomí o chorobě.